Üç boyutlu kadastro üzerine bir çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Üç boyutlu kadastro, arazinin 3 boyutlu mülkiyetini kayıt altına almanın yanında, kent planlama, arazi modelleme, mühendislik projeleri, vergi toplama, afet yönetimi, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için gerekli olan üç boyutlu konumsal verileri sağlamak ve üç boyutlu konumsal çözümlemelerin yapılmasını olanaklı kılmak ile yükümlüdür. Bu çalışmada kadastrosu 2 boyutlu yapılmış bir alanda 2 boyutlu veri setlerine 3. boyutun eklenmesi ile karma kadastro yapılarak 3B kadastrosunun önemi dile getirilmeye çalışılmıştır.
Three-dimensional cadastre, under the registration of the 3-dimensional property of land the next, urban planning, terrain modeling, engineering projects, tax collection, disaster management, cultural and natural assets protection, such as environmental protection outside the cadastre in various fields of work carried out for the three-dimensional positional data to provide three-dimensional spatial resolution is required to enable you to do. In this study, cadastre with 2-dimensional in a field 3rd dimension in 2 dimensional data sets with the addition of the hybrid cadastre is made of the importance of 3D cadastre were expressed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

3B kadastro, Kadastro, Tescile Konu Haklar, 3D cadastre, Cadastre, Registered Rights

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yurdakul, Ö. (2009). Üç boyutlu kadastro üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.