Ya'kûbî'nin Târîhu'l-Ya'kûbî ve İbnü'l-Esîr'in El-Kâmil fi't-Târîh'ine göre Emevî halifelerinin kişilikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İslâm tarihinin en önemli dönemlerinden biri Emevîler dönemidir. Emevîler döneminde de hiç kuşkusuz halifelerin ayrı bir yeri vardır. Bu tezde Emevî halifelerinin kişilikleri, Ya'kûbî'nin Târîhu'l-Ya'kûbî ve İbnü'l-Esîr'in el-Kâmil fi't-Târih'ine göre incelenmiştir. Ya'kûbî'nin önemli eseri ?Târîhu'l-Ya'kûbî?, Emevî halifelerinin kişiliklerini genel hatlarıyla ele almakta, detaylı bilgiler sunmamaktadır. Yakubi, kişiliklerini yansıtacak şekilde halifelerin sözleri, davranışları ve tutumlarının yanında halifelerin lehinde ve aleyhindeki görüşleri de eserinde nakletmiştir. İbnü'l-Esîr'in ?el-Kâmil fi't-Târih? adlı eserinde ise Emevî halifelerinin kişilikleri Ya'kûbî'ye oranla daha olumlu yönleriyle ele alınmıştır. İbnü'l-Esîr eserinde bazı halifelerin hayatları ve kişilikleriyle ilgili özel başlıklar açmıştır. Çalışmada Emevî halifelerinin kişilikleri hakkındaki olumlu ve olumsuz rivâyetler, bu iki eser karşılaştırılarak ortaya konulmuştur.
Umayyad period is one of the most important periods of Islamic history. In the period of the Umayyad caliph, no doubt there is a distinct place. In this thesis, personalities of umayya caliphs were examined according to Ya'kûbî's Târîhu?l-Ya?kûbî, and Ibn al-Esîr's el-Kâmil fi?t-Târih. In Ya'kûbî's well known history book "Târîhu'l-Yakubi", personalities of the Umayyad caliphs discussed generally but not in details. Yakubi quoted the words, behavior and attitudes which reflect their personalities of the caliph. Moreover he quoted some thoughts in favor of or against the caliph. In his book "al-Kamil fi't-Tarih", Ibn al-Esîr studied the positive aspects of personalities of Umayyad caliphs compared with Yakubi. We can see in his book separated chapters about the life and personalities of some Caliphs. In this thesis, the positive and negative aspects of Umayyad Caliphs studied comparing these two history books.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Emeviler, Omayyads, Halifeler, Caliphs, İbnü?l-Esir, İslam tarihi, Islamic history

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mazhen, Y. (2010). Ya'kûbî'nin Târîhu'l-Ya'kûbî ve İbnü'l-Esîr'in El-Kâmil fi't-Târîh'ine göre Emevî halifelerinin kişilikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.