Yüz nakline hukuksal bir bakış

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanın dış dünyada tanınmasını sağlayan en önemli ayırıcı özelliği yüzüdür. Hastalık, yaralanma vb. gibi durumlar neticesinde yüzde önemli değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu durum dış dünyada yadırgandığı için yüzü deforme olan herkes normal bir yüz arzu etmektedir. Ayrıca kişi- nin yüzündeki anormallikler psikolojik açıdan da olumsuz etkiler doğura- bilmektedir. Yüz nakli bu açıdan bir umut niteliği taşımaktadır. Ancak her tıbbi müdahalede olduğu gibi yüz naklinde de uyulması gereken hukuki düzenlemeler söz konusudur. Bu çalı?mamızda yüz naklini hukuki açıdan değerlendirmeye çalıştık.
Face is the most important feature for seperate one person to another. Disease, injury etc. may cause changes the face. People may be find strange and this situation can be affected adversely patient‟s psychology. They always desire healthy face. Face transplantation is a hope for them. However there are legal regulations to be complied with in the face transplant as with any medical intervention. In this study I try to evaluate legal aspect of face transplant

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk

Kaynak

Tıp Hukuku Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

1

Künye