Açıklanmış karşılaştırılmalı üstünlükler endeksi: Türkiye pamuk endüstrisi üzerine bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye pamuk sektörünün uluslararası alandaki rekabet gücünün tüm alt gruplar itibariyle ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma 2001-2009 yıllarına ilişkin veriler kullanılarak, Türkiye’nin ihracat oranlarının yüksek olduğu endüstriyel ürünler arasında yer alan pamuk ve pamuk ürünleri için yapılmıştır. Bu amaç dahilinde, pamuk sektöründeki tüm alt ürün çeşitlerine ait Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (AKÜ) hesaplanmıştır. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksine göre; 52, 5208, 5205, 5209, 5211, 5210, 5206, 5202, 5204, 5207 kodlu ürünlerde Türkiye’nin pamuk ve pamuk ürünlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu görülmektedir. Ancak 5201, 5212 ve 5203 kodlu ürünlerde, bazı yıllarda karşılaştırmalı üstünlük söz konusu değil iken, bazı yıllarda karşılaştırmalı üstünlük söz konusu olmuştur.
The purpose of this study, all sub-groups in Turkey as of the competitiveness of the cotton sector in the international arena to reveal. The study using data pertaining to the years 2001- 2009, Turkey’s exports are industrial products are among the highest rates were for cotton. For this purpose, within the sub-product of all varieties of cotton sector Revealed Comparative Advantage Index (RCA) were calculated. According to Revealed Comparative Advantage Index, 52, 5208, 5205, 5209, 5211, 5210, 5206, 5202, 5204, 5207 coded products that have comparative advantage is seen that Turkey’s cotton. However, 5201, 5212 and 5203 coded products, while in some years there is no question of comparative advantage, comparative advantage in some years there has been the subject.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi, Rekabet, Revealed comparative advantage index, Competition

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

21

Künye

Şahinli, M. A. (2011). Açıklanmış karşılaştırılmalı üstünlükler endeksi: Türkiye pamuk endüstrisi üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, (21), 227-239.