Language disorders due to posterior system strokes -an ignored dysfunction

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Klinik afazi ile başvuran bir hastada klinik tablodan primer olarak ön system sorumludur. Ancak, son raporlara gore posterior yapılara, özellikle de serebelluma olan hasarlar da lisan oluşturmada (language processing) önemli rol oynayabilir. Bu derlemede literatur ışığında tümü posterior vasküler sistem tarafından desteklenen yapıları değerlendirmek için, önce serebellumun linguistik rolüne, daha sonra ise talamus ve bazı tanımlanmış klinik sendromlara, en son olarak da oksipital lob etkilenmesi ile ortaya çıkan spesifik sendromlara değinilecektir. İnsan beyni, talamus ve oksipital kortekse ek olarak serebellumun da yüksek kortikal fonksiyonlarda rol oynadığı kompleks bir organizasyondur. Posterior sistem inmeleri nörolinguistik komponentleri de içeren kognitif defisitin klinik bulgularına neden olabilir. İnme hastalarında bu bozuklukların tespiti mevcut tedavi stratejilerine katkıda bulunabilir.
The anterior system is primarily responsible for the clinical picture in a patient that presents with clinical aphasia. However, recent reports have shown that injuries to posterior structures, the cerebellum in particular, may have a role in language processing. Herein, we will look first at the linguistic role of the cerebellum in light of the literature, then of the thalamus and some described clinical syndromes, and finally, specific syndromes resulting from occipital lobe lesions, all of which are supported by the posterior vascular system. The human brain is such a complex organization that in addition to the thalamus and occipital cortex, we can see the involvement of the cerebellum in high cognitive functions. Posterior system strokes may lead to clinical findings of cognitive deficits, including neurolinguistic components. Determining these defects in stroke patients may precipitate changes in current management strategies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Nörolojik Bilimler, Psikiyatri

Kaynak

Nöropsikiyatri Arşivi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

51

Sayı

4

Künye