FDG Uptake Pattern on PET/CT Imaging in Non-Infectious Graft of a Patient with Operated Abdominal Aortic Aneurysm

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Florodeoksiglukoz kullanılarak yapılan positron emisyon tomografisi, kanser hastalarının rutin değerlendirilmesinde iyi bilinen bir tanısal yöntemdir. Florodeoksiglukoz tutulumu, glukoz metabolizması göstergesi olarak malign durumlarda olduğu gibi infeksiyöz ve inflamatuar proseslerde de artar. Bu olgu sunumunda aort anevrizmasına bağlı greft operasyonu geçirmiş ve renal hücreli karsinom nedeni ile takipte olan bir hastada greft bölgesinde postoperatif değişiklikler ile uyumlu PET/BT bulguları takdim edilmiştir. PET/BTdeki tutulum paterninin infeksiyoz ve non-infeksiyoz durumların ayırıcı tanısındaki önemi işaret edilmiştir. (MIRT 2012;21:110-113)
Positron emission tomography using fluorodeoxyglucose is a well known diagnostic tool for routine assessment of the patients with carcinoma. Fluorodeoxyglucose uptake, as a marker of glucose metabolism, is increased in malignant conditions as well as infectious and inflammatory processes. In this case report, findings of postoperative changes in the graft on FDG PET/CT were presented in a patient on follow-up for operated renal cell carcinoma and aortic aneurysm graft surgery. The importance of the FDG uptake pattern has been pointed out for differential diagnosis of infectious and non-infectious conditions. (MIRT 2012;21:110-113)

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme

Kaynak

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

3

Künye