ÜRÜN TASARIM SÜRECİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ VE BULANIK HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİN KULLANIMI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İşletmelerin kendilerini farklılaştırarak rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri; kalitenin yaratılması, korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gibi konulara eğilmeleri ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla birçok kalite iyileştirme yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başında Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) ve Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) gelmektedir. Yöntemlerin bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Literatürde bu eksiklikleri gidermek için KFG ve HTEA, bulanık mantık ve bulanık küme teorisi ile birleştirilerek bulanık HTEA ve bulanık KFG olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada da bulanık KFG ve HTEA’nın kablo sektöründe uygulanabilirliği gösterilmeye çalışılmış, bulanık KFG ile bir kablo işletmesi için ürün geliştirilmiş ve bu ürünün gerçekleşmesi esnasında çıkabilecek hata türleri, bulanık HTEA ile belirlenmiş ve risklerine göre sıralanmıştır. Tüm değerlendirme süreçlerinde karar vericiler, doğal dile dayanan sözel terimleri kullanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bulanık Kümeler, Fuzzy Sets

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

23

Künye