Pompa denemelerinde kullanılan farklı güç ölçme yöntemleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada sulama amaçlı santrifüj pompanın performans testlerinde kullanılan değişik güç ölçme yöntemleri ile ölçülen pompa mil gücüne göre hesaplanan ve pompa etkinliğinde ortaya çıkan farklılıklar araştırılmıştır. Araştırmada 6” anma çapındaki yatay milli santrifüj pompanın üç farklı devir sayısındaki pompa mil gücü değerleri dört değişik yöntemle belirlenmiştir. Pompa etkinliği toplam sistematik bağıl hataları (S?), Y1, Y2, Y3 ve Y4 yöntemlerinde sırasıyla %2.65, %4.12, %3.85 ve %2.26 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda doğrudan güç ölme yöntemi (Y4) ile yapılan testlerde elde edilen pompa etkinliği değerleri Y1, Y2 ve Y3 elektriksel güç ölçme (dolaylı) yöntemlerine göre % olarak sırasıyla 6.1, 19.3 ve 5.0 daha yüksek bulunmuştur. Garanti edilen pompa etkinlik değerleri Y4 yöntemine göre yeterli olurken diğer üç yöntemde yetersiz olmuştur.
In this study, differences that occur in pump efficiency calculated according to pump shaft power measured different methods of measuring the power used for irrigation centrifugal pump performance tests were investigated. In this research, values of the pump shaft power of 6" nominal diameter and horizontal shafted centrifugal pump at three different rpm are determined in four different methods. Total systematic relative errors (Sη) of pump efficiency are calculated by Y1, Y2, Y3 and Y4 methods as ±%2.65, ±%4.12, ±%3.85 and ±%2.26 respectively. As a result of research; pump efficiency values Y1, Y2 and Y3 gained by direct power measurement method (Y4) tests are more than values gained by (indirect) electrical power measurement methods and they can be indicated % 6.1, % 19.3 and % 5.0 respectively. Guaranteed pump efficiency values determined by other three methods are inadequate, while determined by Y4 method is adequate.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

2

Künye