İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, ilköğretimdeki öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar, bu davranışlara karşı uyguladıkları çözümler ve bu çözümlerin sonucunda istenmeyen davranışın tekrarlanma (sönme) durumunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ili Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk öğretim okullarında görev yapan I.Kademe sınıf öğretmenleri ve II.Kademe branş öğretmenleri oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklimini 2008-2009 öğretim yılında Konya ili Selçuklu,Meram ve Karatay ilçelerinden seçilen 5 ilk öğretim okulunda görev yapan 52'si I. Kademe, 51'i II.Kademe olmak üzere toplam 103 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma metadolojisi içinde yer alan görüşme tekniği kullanılmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre I.Kademe öğretmenlerin sınıflarında en sık karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ? İzin istemeden konuşmak ?, ?Sınıfta izinsiz dolaşmak?, ?Arkadaşlarını şikayet etmek?, ?Küfür etmek?, ?Kavga etmek? ve ?Yalan söylemek?tir. II.Kademe sınıf öğretmenlerinin en sık karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ? Ders esnasında ders dışı etkinliklerle ilgilenmek?, ?dersi dinlememek?, ?İzin almadan konuşmak?, ?Derse hazırlıksız gelmek?, ?Kavga etmektir?tir. Öğretmenlerin karşılaştıkları istenmeyen davranışlara karşı en çok ?öğrenci ile konuşmak?, ?Dersi öğrencinin dikkatini çekecek şekilde işlemek?, Aile ile iletişimi kurmak?, Yapmaktan hoşlandığı etkinliklerden öğrenciyi mahrum bırakmak? yöntemlerini kullanmaktadırlar. İstenmeyen davranışların tekrarlanma (sönme) durumu ise her öğrencide farklılıklar göstermektedir.
In thıs search ıt is aimed to desıgnate unwaned student behaviours faced by elemantary school teachers, solutions agains these behaviours and if these are repeated or not after finding a solution. This search forms of first rank elemantary school teachers and second rank branch teachers who are assigned at Konya Milli Eğitim Müdürlüğü.This search also forms of totally one hundred three teachers. Fifty two of them are from first rank and fifty one of them are from second rank.They are selected from five schools which are located in district of Konya, Selçuklu, Meram and Karatay,at 2008-2009 school season. In the search ıt is used meeting technigve which is part of gualitative searching methodology and in formations after the search are inerpreted by the method of content analysis. According to the result of the search the most unwanted school behaviours faced by first rank school teachers are students ?Chatting with each other without getting permission from the teacher?, ? walking arrond in the classroom without permission?, ? complaining ?, ?swearing?, ?fighting and lying?. The most unwanted behaviors faced by second rank teachers are not listening to the teacher, chatting with each other, attending the class without preparing the lesson and fighting. The common methods which are used by the teachers against these unwanted behaviours are talking to the students, processing the lesson in a way which the students like, getting in touch with the students family, devoiding the students from activities which the students like. Whether these behaviors are repeated or not after the solution differentiate from student to student.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sınıf yönetimi, İstenmeyen davranış, Öğretmen, Class administration, Unwanted behaviour, Teacher

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Elban, L. (2009). İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.