Bireysel performansa dayalı ücret ve verimlilik: Bankacılık sektöründe bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İşletmelerde yüksek verimliliğe ulaşabilmenin yolu, insan faktöründen mümkün olan en yüksek seviyede faydalanmaktan geçmektedir. Başarıya yönelen bütün kurumlarda, insan faktöründen etkin olarak faydalanabilmenin temel ölçütlerinden birisi ise performans değerlendirilmesidir. Bu sebeple her örgütün, amaçları ve öncelikleri çerçevesinde nesnel performans değerlendirme yöntemleri geliştirmeleri gerekmektedir. Çalışanların başarıları oranında ödüllendirilmesi, çağdaş yönetim anlayışlarının temel öğelerindendir. Bu ödüllendirme yöntemlerinden en yaygın olanı ise başarının ücrete yansıtılması, yani performansa dayalı ücret sistemleridir. Performansın ücretlere yansıtılması günümüzde çalışanların verimliliklerinin artırılmasında, motivasyonunda ve örgütlerin başarısında büyük rol oynamakta ve yönetim bilimciler tarafından yaygın kabul görmektedir. Bireysel performansa dayalı ücret sistemi, çalışanları üst bir performans düzeyi için motive ederek emek verimliliğini artırmakta ve böylece organizasyonda verimlilik, üretim ve kârlılık artışı sağlamaktadır Kaliteyi ve verimliliği arttıran bireysel performansa dayalı ücret ile verimlilik arasındaki ilişki ülkemizde günümüz işletmelerinin üzerinde önemle durması gereken konuların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; Performans, bireysel performansa dayalı ücret ve bireysel performansa dayalı ücretle verimlilik ilişkisini incelemek ve bankacılık siteminde bir örnek olay uygulaması yapmaktır.
The way of the obtaining high productivity in business enterprise is benefit from human factor with possible highest level. In all institutions oriented to success, performance evaluation is one of basis criterions of effective using of human factor. Therefore every organization must develop objective performance evaluation methods considering aim and priority of organization. Give a reward to employee as proportional to employee?s success is basic element of contemporary management comprehension. One of the general reward method is salary system based on performance. Nowadays, salary system based on performance plays a big role for increasing of productivity, motivation and organization success and this system are accepted prevalently by management scholar. Salary system based on individual performance are motivated employees to upper performance level. Thus, productivity, production and profit are increased. Relationship between wage and productivity based on individual performance increase quality and productivity is emphasized for present-day business enterprise in our country as one of the important subjects. Performance, wage based on individual performance and relationship between productivity and wage founded on individual performance were examined in this study and a case application was implemented to banking system.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Performans, Performance, Verimlilik, Productivity, Ücret, Wage, Bireysel performans, Individual performance, Bankacılık sektörü, Banking sector

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Okka, Ö. F. (2008). Bireysel performansa dayalı ücret ve verimlilik: Bankacılık sektöründe bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.