Çok spektrallı görüntü füzyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Büyük bir hızla gelişmekte ve yeni uygulama alanları bulmakta olan uydu teknolojisi sonucunda farklı çoklu-algılayıcı sistemler ve farklı çoklu-çözünürlüğe sahip görüntü verileri kullanılmaktadır. Görüntü füzyon teknolojisi, uydu verilerinin en iyi özelliklerini (hem uzaysal, hem de spektral) içerecek şekilde tek bir görüntü verisi haline getirilmesini sağlar. Bu tez çalışmasında üzerinde yapılan iki farklı kaynak görüntüsü birleştirilmesi için çeşitli füzyon yöntemleri kullanılmıştır (Brovey dönüşümü, IHS dönüşümü, TBD dönüşümü, Dalgacık dönüşümü) ve elde edilen sonuçlar belli kriterlere göre değerlendirmesi yapılmıştır. Bu tezin diğer bir katkısı ise elde edilen görüntü sonuçlarının, maksimum uzaysal çözünürlüğüne ve iyi korunmuş kalite spektral bilgisine sahip olması için yeni bir yöntem kullanılmıştır (ridgelet dönüşümü). Aynı zamanda bu yöntemin algoritması geliştirilmiştir.
As a result of the rapidly developing satellite technology which extends into new application areas, various multiple sensor systems and various image data with different multiple resolutions are used. Image fusion technology enables to create a single image data which comprises the best characteristics (both spatial and spectral) of the satellite data. In this thesis study, different fusion methods were used to fuse two different source images (Brovery transformation, IHS transformation, PCA transformation, Wavelet transformation) and the data obtained were evaluated according to certain criteria. Another contribution of this thesis is the usage of a new method (Ridgelet transformation) in order to enable the obtained image results to have maximum spatial resolution and well preserved spectral quality. At the same time, an algorithm was developed for this method.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dalgacık dönüşümü, IHS dönüşümü, Ridgelet dönüşümü, Görüntü füzyonu, Uydu görüntüsü, IHS transform, Image fusion, Image satellite, Ridgelet transform, Wavelet transform

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Abas, A. İ. (2011). Çok spektrallı görüntü füzyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.