Kesrin farklı anlamlarına göre yapılan öğretimin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama çıkarma ve çarpma işlemlerinde kavramsal ve işlemsel bilgi düzeylerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, kesrin farklı anlamlarına göre yapılan öğretimin ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin kesirlerde toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinde kavramsal ve işlemsel düzeyde bilgilerine bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma; deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu modele göre desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Araştırma deney ve kontrol gruplarında 23'er olmak üzere toplam 46 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verisi uygulamanın başında ve sonunda uygulanan ?Kesir Başarı Testi?nden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine kesrin ölçme anlamına dayalı olarak yapılan öğretimin toplama ve çıkarma işlemlerinde kavramsal ve işlemsel düzeyde bilgilerine bir etkisinin olmadığı ancak kesrin işlemci anlamına dayalı olarak yapılan öğretimin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kesirlerde çarpma işleminde kavramsal düzeyde bilgileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve bu doğrultuda bir takım öneriler sunulmuştur.
The aim of this study is to investigate whether the education which is done by the different subconstructs of fractions has any effect on the conceptual and operational knowledge levels of the second level primary school students about adding, subtraction and multiplication in fraction, or not. Experimental design was used in the study. The study carried out from a total 46 sixth grade students as experiment (23) and control (23) group. The data of the study has been obtained from ?Fraction achievemet test? applied in the beginning and the end of the practises. At the end of the study, results indicated that the education to 6th grade students which is done by the measure subconstruct of fractions has no effect on the conceptual and operational knowledge levels about adding and subtraction in fraction but the education which is done by the operator subconstruct of fraction is effective on the conceptual and operational knowledge levels of the 6th grade students about multiplication in fraction and in this direction some proposals were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kesirler, Fractions

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mısral, M. (2009). Kesrin farklı anlamlarına göre yapılan öğretimin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama çıkarma ve çarpma işlemlerinde kavramsal ve işlemsel bilgi düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.