Mısır-soya küspesine dayalı rasyonlara inorganik çinko ve fitaz ilavesinin yumurta tavuklarında performans ve yumurta kalite özelliklerine etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mısır-soya küspesine dayalı rasyonlara inorganik çinko ve fitaz ilavesinin yumurta tavuklarında performans ve yumurta kalite özelliklerine etkisini belirlemek için bir çalışma yürütülmüştür. Yirmi iki haftalık yaştaki 108 adet H&N Nick Brown yumurta tavuğu 22-42 haftalar arasında 9 muamele rasyonu ile yemlenmiştir. Her bir muamele her birinde 3 adet hayvan olmak üzere 12 hayvanın bulunduğu 4 tekerrürden oluşmuştur. Denemede, 3 farklı (0, 50 ve 100 mg/kg ) çinko seviyesi ve 3 farklı (0, 1000 ve 5000 U/kg) fitaz seviyesi olmak üzere 3x3 faktöriyel deneme planına göre 9 farklı rasyon kullanılmıştır. Çinko ve fitaz ilavesi canlı ağırlık değişimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yumurta kitlesi, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranını etkilememiştir. Aynı zamanda muamelelerin şekil indeksi, özgül ağırlık, sarı indeksi, kabuk kırılma direnci, kabuk kalınlığı ve kabuk ağırlığına etkisi önemsiz olmuş, fakat albümin indeksi ve haugh birimi rasyon çinko seviyesinden önemli olarak etkilenmiştir. Denemeden elde edilen sonuçlara göre yumurta tavuğu rasyonlarına çinko ve fitaz ilavesinin performans ve yumurta kalite özelliklerine pozitif bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
The study was conducted to determine the effects of zinc and phytase supplementation in based maize-soybean meal diets on the performance and eggshell quality of laying hens. At 22-wk-old 108 H&N Nick Brown laying hens were fed to nine dietary treatments during the 22-42 wk periods. Each treatment consisted of four replications of 12 hens (three hens per cage). Nine diets, arranged in a factorial design with three levels (0, 50 and 100 mg/kg) of supplemental zinc and three levels of phytase enzyme (0, 1000 and 5000 U/kg) were used. Supplementation of zinc and phytase did not affect the body weight change, egg production, egg weight, egg mass, feed intake and feed conversion ratio. Also, the treatments did not affect egg shape index, specific gravity, egg yolk index, eggshell breaking strength, eggshell thickness and eggshell weight but, albumen index and haugh unit were significantly affected by dietary different levels of zinc. An according to result of the experiment that zinc and phytase supplementation of layer diets had no significant positive effects on performance and egg quality traits.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ziraat Mühendisliği

Kaynak

Hayvansal Üretim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

50

Sayı

2

Künye