Mervânî-Emevî halifelerinin fetih siyaseti ve sonuçları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mervânî-Emevî Halifelerinin Fetih Siyaseti ve Sonuçları? isimli araştırmamızda miladî 684/750 yılları arasında yönetimi elinde tutan Mervânî-Emevî halifelerinin İslam devletinin sınırlarını Orta Asya'nın içlerinden Fransa içlerine kadar genişleten fetih hareketlerine giriştiğine şahit oluyoruz. Tarihin akışı içerisinde kısa sayılabilecek bir zaman diliminde gerçekleşen bu olayları, toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmeye çalıştık. Mervânî-Emevî halifelerinin, valilerinin ve komutanlarının fetih siyasetlerini maddeler halinde verirken, bu dönemde iktidara gelmiş her halifenin fetih hareketine girişmediğini, fetihlerin asabiyet kavgalarının olmadığı dönemlerde yoğunlaştığını gördük. Fetihler sonucu İslam devletinin sınırları genişlerken, devlet zenginleşmiştir. Ancak bu durum zaman zaman Emevî devletinin aleyhine sonuçlar da doğurmuştur. Hilafet merkeziyle vilayetler arasındaki mesafe açılmış, bu da devlete karşı isyanlara zemin hazırlamıştır. Mervânî-Emevî halifelerinin, İslam dininin dünyanın değişik yerlerine yayılmasına ve buralarda kalıcı olarak yerleşmesine büyük katkıları olmuştur.
Our study is named ?conquest politics of marwanid-umayyad caliphs?. İn this study we have witnessed that the marwanid caliphs have reigned between from 684 to 750 A.D. in this period, the boundaries of islamic state were extended from transoxania into france by these caliphs. We evaluated these conquests that have occurred in a short time in terms of folksrelationship of the cause and results. We have explained conquest policy of caliphs, governors and commanders as items. We saw that all of the caliphs did?nt follow the conquest policy and The conquests intensified without any treibal fight. As a result of these conquests, the boundaries of islamic state were extended and state was rich. But this situation damaged to state. The rebellions against the state were increased because the distance between center and surroundings was far away. Marwanid-umayyad caliphs have large contribution to spreading of İslam in the various areas of the world and placing permanently there.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Emeviler, Omayyads, Fetihler, Conquest, Halifeler, Caliphs

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, A. (2009). Mervânî-Emevî halifelerinin fetih siyaseti ve sonuçları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.