Bağıl güven elipsleri yöntemiyle deformasyon analizi: Ermenek Barajı örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Jeodezinin önemli görevlerinden biri yer kabuğunda ve yapılarda meydana gelen deformasyonları araştırmaktır. Özellikle mühendislik yapılarında gerek inşaat sırasında gerekse inşaat sonrasında kontrol ölçmeleri yapılır. Yapılan ölçüler değerlendirilir ve bir tehlike oluşup oluşmadığı araştırılır. Ölçülerin değerlendirilmesinde farklı analiz yöntemleri kullanılır. Bu çalışmada yatay yöndeki deformasyonların belirlenmesinde kullanılan statik değerlendirme yöntemlerinden bağıl güven elipsleri yöntemi teorik olarak incelenmiş, Ermenek barajında yapılan iki periyot doğrultu ve kenar ölçüsü kullanılarak analitik ve grafik yöntemle deformasyon araştırması yapılmıştır. Jeodezik ağ 13 referans noktası ve kret üzerinde bulunan 10 obje noktasında oluşmaktadır. Değerlendirme doğrultu gözlemleri ve doğrultu + kenar ölçüleri kullanılarak ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Doğrultu gözlemleriyle yapılan değerlendirmede 6, 7, 8, 9, 12, 13 referans noktaları ile 104, 501 obje noktalarında, doğrultu + kenar ölçüleriyle yapılan değerlendirmede 6, 12, 13 referans noktalarında %95 istatistik güvenle deformasyona rastlanmamıştır. Deformasyona uğrayan noktalarda sadece doğrultu gözlemleriyle yapılan değerlendirmede 1.91 mm - 7.35 mm, doğrultu ve kenar ölçüleri kullanılarak yapılan değerlendirmede ise 1.46 mm - 6.60 mm arasında değişim belirlenmiştir.
One of the important tasks of geodesy is to investigate the deformations that occur in the earth's crust and structures. Control measurements are made especially in engineering structures both during and after construction. The measurements are evaluated for investigating whether there is a threat or not. Different methods of analysis are used in the evaluation of the measurements. In this study, Relative Confidence Ellipses Method, which is one of the static evaluation methods used in the determination of deformations in the horizontal direction, is theoretically examined, using direction observations and ranging data measured in Ermenek Dam for two periods and deformation measurements were conducted by analytical and graphical methods. Geodetic network consists of 13 reference points and 10 object points which were located on the crest. Evaluation was made separately both for direction observations and for direction observation + ranging data. With 95% statistical confidence, any deformation was not observed on 6, 7, 8, 9, 12, 13 reference points and 104, 501 object points in the evaluation according to direction observations and on 6, 12, 13 reference points in the evaluation according to direction observation + ranging data At the points subjected to deformation, deformations between 1.91 mm- 7.35 mm based on only direction observation and deformations between 1.46 mm6.60 mm based on both direction observations and ranging data were determined.

Açıklama

URL: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/227

Anahtar Kelimeler

Bağıl güven elipsleri, Deformasyon, Deformasyon analizi, Relative confidence ellipses, Deformation, Deformation analysis

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

Künye

İnal, C., Bülbül, S. (2013). Bağıl güven elipsleri yöntemiyle deformasyon analizi: Ermenek Barajı örneği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1, (3), 9-20.