İvriz Barajı'ndaki Cyprinus carpio (L., 1758) (sazan) ve Salmo trutta (L., 1758)(alabalık)'nın total yağ asidi bileşiminin mevsimsel değişiminin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Konya İli Halkapınar İlçesinde sulama amacıyla yapılmış İvriz Barajı'nda yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve alabalık (Salmo trutta L., 1758)'nın yağ asitlerinin mevsimsel değişimi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda sonucunda belirtilen balıkların yağ asidi komposizyonunda karbon sayısı 6 ila 24 arasında değişen 38 farklı yağ asidi tespit edilmiştir. Sazan ve alabalığın yağ asidi bileşimi sıcaklık değişimlerinden etkilenmiş olup, bütün mevsimlerde doymamış yağ asitleri, doymuş yağ asitlerinden yüksek bulunmuştur. Oleik asit bütün mevsimlerde major doymamış yağ asidi olarak bulunmuştur. Palmitik asit dört mevsimde major doymuş yağ asidi olarak tespit edilmiştir.
In this study, total fatty acid compositions and its seasonal variations of Cyprinus carpio (L., 1758) and Salmo trutta (L., 1758) were determined in Ivriz Dam Lake which is used for watering in Halkapinar in Konya. From the result of this study, 38 different fatty acid (6C-24C) were determined in the fatty acid composition of these species. Fatty acid compositions of C. carpio and S. trutta were affected by variations of seasonal temperature. Monounsaturated fatty acids (MUFAs) were found to be higher than saturated fatty acids (SFAs) in all seasons. Oleic acid was the major MUFA in all seasons. Palmitic acid was identified as the major SFA in four seasons.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alabalıklar, Trouts, Cyprinus carpio, Sazan balıkları, Carps, Yağ asitleri, Fatty acids

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yaman, Y. (2010). İvriz Barajı'ndaki Cyprinus carpio (L., 1758) (sazan) ve Salmo trutta (L., 1758)(alabalık)'nın total yağ asidi bileşiminin mevsimsel değişiminin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.