Financial Performance Analysis of BIST Energy Index Companies with LOPCOW-CRITIC Based CoCoSo Methods

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024 Nisan

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ABSTRACT The aim of this study is to investigate the financial performance of energy companies traded in Borsa Istanbul (BIST) forthe period 2022 using hybrid MCDM methods. In this paper, a new model based on LOPCOW-CRITIC and CoCoSo isproposed to examine the financial performance of selected companies. The criteria were determined based on previousresearch in this field. A financial performance analysis was conducted considering thirteen criteria and twenty-twocompanies. Two objective weighting methods, namely LOPCOW and CRITIC, were used to calculate the weights of thecriteria. Afterwards, the criterion weights were combined using the aggregate weighting method (AWM). According toresults obtained from the AWM method, inventory turnover rate and asset turnover rate were found to be the most andleast important criteria, respectively. Once the weights of the criteria were determined, the alternatives were ranked usingthe CoCoSo method. According to results gathered from the CoCoSo method, it was observed that MAGEN and PAMELhad the highest and lowest financial performance, respectively. Moreover, the proposed model was tested using asensitivity analysis. The robustness and reliability of the proposed model were monitored under ten different scenarios.Overall results emphasized that MAGEN, ZEDUR, and KARYE had the highest financial performance, while ARASE,AKSEN, and PAMEL had the lowest financial performance in 2022, respectively.
ÖZ Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören enerji şirketlerinin 2022 dönemi finansal performansının hibrit ÇKKV yöntemleri kullanılarak araştırılmasıdır. Bu çalışmada, seçilen şirketlerin finansal performansını incelemek için LOPCOW-CRITIC ve CoCoSo' ya dayalı yeni bir model önerilmektedir. Kriterler bu alanda daha önce yapılan araştırmalara dayanarak belirlenmiştir. Finansal performans değerlendirmesi, on üç kriter ve yirmi iki şirket dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Kriterlerin ağırlıklarının hesaplanmasında LOPCOW ve CRITIC olmak üzere iki farklı objektif ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra kriter ağırlıkları toplu ağırlıklandırma yöntemi (AWM)kullanılarak birleştirilmiştir. AWM yönteminden elde edilen sonuçlara göre stok devir hızı ve ATR sırasıyla en önemli ve en az önemli kriter olarak bulunmuştur. Kriterlerin ağırlıkları belirlendikten sonra alternatifler CoCoSo yöntemi kullanılarak sıralanmıştır. CoCoSo yönteminden elde edilen sonuçlara göre MAGEN ve PAMEL'in sırasıyla en yüksek ve en düşük finansal performansa sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca önerilen model duyarlılık analizi kullanılarak test edilmiştir. Önerilen modelin sağlamlığı ve güvenilirliği on farklı senaryo altında izlenmiştir. Genel sonuçlar, 2022yılında MAGEN, ZEDUR ve KARYE'nin en yüksek finansal performansa sahip olduğunu, en düşük finansal performansı ise sırasıyla ARASE, AKSEN ve PAMEL'in gösterdiğini ortaya koymuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Financial Performance, BIST100, Energy Companies, MCDM, Finansal performans, Enerji işletmeleri, ÇKKV

Kaynak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2024 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

1

Künye

Yılmaz Özekenci, S., (2024). Financial Performance Analysis of BIST Energy Index Companies with LOPCOWCRITIC Based CoCoSo Methods. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 27 (1), 48-64.