Postmodern sanatta eklektik nesneler

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Postmodernizm kavramının kullanıldığı 60'lı yıllardan bu yana, güzel sanatlar içerisine giren resim, heykel, grafik, mimarlık, felsefe alanlarında kendisini gösteren bu tanım ifadesini sanat ve nesneleri üzerinde bulmuştur. Geçmişten günümüze sanat anlayışlarının birbirini takip ettiği, güncel sanatın bir önceki dönemi reddettiği bilinen bir gerçektir. Postmodern sanat, devamı niteliğindeki modern sanattan farklı kimliklere bürünmüş, sanat hayatına yeni kavram ve bakış açıları getirmiştir. Tepki göstermesine rağmen içerisinde moderııizmin yapısal özelliğini de barındıran postmodernizm, çoğu zaman "gelişmiş modernizm" olarak adlandırılmıştır. Sanat hayatını etkileyen ve farklı kültür özelliği taşıyan (eklektik) sanatsal formların postmodern sanata yansımalarını araştırmak günümüz sanatını yorumlamak ve anlamak açısından önemlidir. Batı sanatı tarihi içerisinde eklektik sanat yapıtlarının ortaya konması ve postmodern sanatla ilişkilerin incelendiği bu çalışma; postmodern sanat ve kavramların ne denli karmaşık, çoğul ve eklektik özellikler taşıdığına işaret etmektedir.
Since the 1960s, when the concept of postmodernism began to be used, this term has manifested itself in various branches of fine arts, i.e. art, sculpture, graphic design, architecture and philosophy and found its expression in art and its objects. It is well-known fact that from past to present views related to art have followed one another and that current approach has rejected the previous one. Postmodern art has assumed different identities than modern art, which it followed, and brought new concepts and points of views to the world of art. Harboring in itself some structural properties of modernism despite its rejection of it, postmodernism has often been called "advanced modernism". Investigating reflections on postmodern art of (eclectic) artistic forms that affect the world of art and bear different cultural features is important to interpret and understand today's art. This study, which aims to reveal eclectic works of art in the history of Western art and their relationships with postmodern art. points out how complicated postmodern art and concepts are and what multiple and eclectic properties they bear.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dil ve Dil Bilim

Kaynak

Karadeniz Araştırmaları

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

36

Künye