Aicardi Sendromuna Eşlik Eden Üçüncü Ventrikül Kolloid Kisti: Olgu Sunumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aicardi sendromu koriyoretinal lakün, nöbet ve kallozal agenezi triadından oluşur. Üç aylık kız hasta anormal göz hareketleri ve nöbet şikayetleri ile kliniğimize getirildi. Fundus muayenesinde her iki gözde koriyoretinal lakün tespit edildi. Beyin manyetik rezonans görüntülemesinde korpus kallozum agenezisi ve üçüncü ventrikülü tıkayan kitle tespit edildi. Cerrahi olarak tedavi edilen hastanın histopatolojik incelemesi kolloid kist olarak geldi. Aicardi sendromunda intrakraniyal kistlere iyi tolerans olduğu bildirilmesine rağmen, üçüncü ventrikülü tıkamış kistik lezyona sahip olan bu olgu literatür ışığı altında tartışılmıştır.
Aicardi syndrome is composed of the triad of chorioretinal lacunae, seizures and callosal agenesis. A 3-year-old girl was admitted with the complaints of abnormal eye movements and seizures. In fundoscopic examination, chorioretinal lacunae were detected in both eyes. A magnetic resonance imaging of the brain revealed agenesis of the corpus callosum and a mass obstructing third ventricule. Histopathological examination of the cystic lesion in the patient treated surgically demonstrated colloid cyst. Although good tolerance to intracranial cysts has been reported in Aicardi syndrome, the present patient with cystic lesion obstructing the third ventricle is herein discussed under the light of literature findings.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp, Aicardi sendromu, ventrikül kisti, Aicardi syndrome, ventricular cyst

Kaynak

Gülhane Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

52

Sayı

1

Künye

Cengiz, Ş. L., Erdi, M. F., Demir, L. S., Beysefer, A., (2010). Aicardi Sendromuna Eşlik Eden Üçüncü Ventrikül Kolloid Kisti: Olgu Sunumu. Gülhane Tıp Dergisi, 52(1), 52-54.