Quinolone antibiotic residues in raw milk and chicken liver in Konya

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Ünivesitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Konya’daki çiğ süt ve tavuk karaciğeri örneklerinde kinolon antibiyotik kalıntılarının (ciprofloxacin, enrofloxacin, marbofloxacin, danofloxacin, difloxacin, flumequin, sarafloxacin and oxolinic acid) varlığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Elli adet çiğ süt ve 50 adet tavuk karaciğeri olmak üzere toplam 100 adet örnek çalışıldı. Örnekler enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) tekniği kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Kinolon kalıntıları için analiz edilen 50 adet tavuk karaciğeri örneğinin 17 (%34)’si pozitif bulundu ve bunlardan birinin değeri (147.88 ?g/kg) maksimum rezidü limitlerinin (MRL) üzerindeydi. Ortalama kontaminasyon düzeyi 47.5 ?g/kg idi. Süt örneklerinin hiçbirinde tespit edilebilir düzeyde kinolon kalıntısına rastlanmadı. Öneri: Analiz edilen örneklerin biri dışında tümü Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından kabul edilen MRL’nin altında kinolon kalıntılarının varlığını gösterdi. Böylece süt ve tavuk karaciğeri örneklerinin analizinden elde edilen sonuçlar, gıda güvenliği açısından olumlu bir işaret olarak kabul edildi. Ayrıca bu analizler Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Kalıntı İzleme Planına göre rutin olarak yapılmaktadır. Ülkede gıda güvenliğini sağlamak için süt, et ve yumurta gibi yenilebilir hayvansal ürünlerde rutin kalıntı gözetim ve izleme programlarına devam edilmelidir.
Aim: The objective of this study was to evaluate the presence of quinolone antibiotic residues (ciprofloxacin, enrofloxacin, marbofloxacin, danofloxacin, difloxacin, flumequin, sarafloxacin and oxolinic acid) in raw milk and chicken liver samples in Konya. Materials and Methods: A total of 100 samples, including 50 raw milk and 50 chicken liver samples, were examined for quinolone antibiotics. The samples were analyzed by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) screening method. Results: Of the 50 chicken liver samples analyzed for residues of quinolone, 17 (34%) were positive and in one of them the value (147.88 ?g/kg) was above the maximum residue limits (MRLs). The mean contamination level was 47.5 ?g/kg. None of the milk samples were found to be positive for quinolone residues. Conclusion: All of the analyzed samples except one showed the presence of quinolone residues below the MRLs established by European Union (EU) and Turkish Legislation. So that obtained results from analysis of milk and chicken liver samples were considered to be a positive sign in terms of food safety. Also these analyses are performed as routine according to the National Residue Monitoring Plan of the Republic of Turkey. Therefore, routine drug residues surveillance and monitoring programs in edible animal products like milk, meat and eggs should be continued to ensure food safety in the country

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kinolon, süt, tavuk karaciğeri, Quinolones, milk, chicken liver, ELISA

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

3

Künye

Nizamlıoğlu, F., Aydın, H., (2012). Quinolone antibiotic residues in raw milk and chicken liver in Konya. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28 (3), 154-158.