IAEA'nın TRS277 ve TRS 398 protokollerine göre farklı enerjiler için soğrulan doz değerlerinin karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-05-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Meram Tıp Fakültesi radyasyon onkolojisi bölümüne ait Siemens Primus lineer hızlandırıcı, PTW marka iki adet silindirik iyon odası ve TRS 381 protokolü ile elektron ölçümlerinde kullanılmaya başlanan bir adet düzlem iyon odası kullanılarak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (IAEA) ait iki farklı teknik raporlar serisi (TRS) soğrulan doz hesaplamaları karşılaştırılmıştır. İki farklı foton enerjisi ve 3 farklı elektron enerjisi için SSD (Yüzey kaynak mesafesi)= 100, ışın alanı açıklığı 10x10 ve derinlik olarak da protokolün tavsiye ettiği değerler kullanılarak soğrulan dozu etkileyen yeniden birleşme faktörleri, polarite faktörü her bir iyon odası için tek tek ölçülmüş ve soğrulan doz hesabına ilave edilmiştir. Ölçümlere başlamadan önce ışın demet kalitesi ölçümleri yapılmıştır. Sonuçta TRS 398 protokolü ile hesaplanan soğrulan doz değerleri TRS 277 protokolü ile hesaplanan soğrulan doz değerlerine göre daha düşük çıkmıştır. TRS 398 protokolü kullanıcının kendi elde edeceği verileri daha sınırlı tuttuğu için kullanıcıya kolaylık sağladığı ve kullanıcı kaynaklı hataları azalttığı bu yüzden soğrulan doz hesaplamada daha doğru sonuçlar verdiği ve belirsizlikleri azalttığı sonucuna varılmıştır.
In this study, calculations of absorbed doses according to two different IAEA protocols for different photon energies and different electron energies are compared. Absorbed dose measurements are made at SSD=100 distance, 10x10 cm field size and referance depth with Siemens Primus linear accelerator that used in Meram Faculty of Medicine. Photon energies and electron energies are measured with two cylindirical chambers and paralel plane chamber. Polarity and recombination factors are measured for all ionization chambers and energies. Calculations are made according to two protocols and it is seen that absorbed dose figury of TRS 398 protocol are lower than those of TRS 277. In result TRS 398 protocol is easier than TRS 277 protocol in absorbed dose calculations. So TRS 398 protocol enables us to calculate much more accurate absorbe dose.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

IAEA, Radyasyon onkolojisi, Radyoterapi, TRS 277, TRS 398, Radiotherapy, Radiation oncology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akkor, H. (2012). IAEA'nın TRS277 ve TRS 398 protokollerine göre farklı enerjiler için soğrulan doz değerlerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.