Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu son sınıfta öğrenim gören 80 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler on bir açık uçlu sorudan oluşan anket ile toplanmıştır. Anketten elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmanın bulguları sınıf öğretmeni adaylarının birçoğunun öğrencilerin başarısını ve performansını belirlemede yazılı yoklamayı, çoktan seçmeli test türünü ve soru-cevap tekniğini daha çok kullanma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Çalışma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının çoğunun alternatif değerlendirme yöntemleri konusundaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmıştır. Bu sebeple, sınıf öğretmeni adaylarına öğretimleri sürecinde alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda deneyim yaşama ve uygulama yapma fırsatı verilmelidir.
The aim of this study was to elicit pre-service primary teachers’ knowledge level about measurement and assessment. A survey research methodology was employed in the current study. The study group consists of 80 senior pre-service primary teachers. Data were collected using a questionnaire consisting of 11 open-ended questions. Qualitative data were analyzed using descriptive analysis technique. The findings of this study have shown that most of preservice primary teachers preferred to use assessment methods such as essay, multiple-choice test types and question-answer technique to determine students’ success and performance. In this study, it was determined that most of pre-service primary teachers did not have sufficient knowledge about alternative assessment methods. Thus, pre-service primary teachers should not only be given opportunities to experience these kinds of assessment methods and but also to practice them during their education period.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Öğretmeni Adayı, Değerlendirme Algısı, Alternatif Değerlendirme, Measurement and Assessment, Pre-service Primary Teachers, Assessment Literacy, Perceptions of Assessment, Alternative Assessment, Ölçme-Değerlendirme Bilgisi

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Birgin, O., Gürbüz, R., (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.