Ortaöğretimde coğrafya öğretiminin niteliği ilgili sorunlar ve çözüm yolları (Ereğli/Konya örneğinde)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma, coğrafya öğretiminim sorunlarını ortaya çıkarmak ve sebeplerini belirlemek ve bunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ereğli/KONYA İlçesi örnek alınmıştır. Araştırma ilk olarak literatür çalışmasıyla başlar. Burada coğrafya öğretimiyle ilgili temel bilgiler ortaya konmuştur. Coğrafya ders programı, öğretim yöntemleri, araç ? gereçler, ölçme ve değerlendirme gibi konulara değinilmiştir. Literatür çalışmasından sonra ise anketlere ilgili araştırma bölümü gelir. İlk önce öğrenci ve öğretmenlerin kişisel bilgileri yer almaktadır. Devamında ise öğrenci ve öğretmenlerin, ders programı, ders kitabı, öğretim yöntemleri ve dersin işlenişi, okulların fiziki durumu, ders araç ? gereçleri ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşler yer verilmiştir. Araştırma sonucunda coğrafya öğretimiyle ilgili belirlenen sorunlar ise; ders programının istenilen düzeyde uygulanmaması, kitapların yetersizliği, okullardaki araç ? gereç sıkıntısı ve öğrencilerin coğrafya bilimine bakışındaki olumsuzluklar gibi sorunlar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda belirlenen sorunlara da çözüm önerileri verilmiştir. After studies in the literature about the research division revenue in polls. First, the personal information of students and teachers are located. Read the student and the teachers, syllabus, textbooks, teaching methods and course of dealing, the physical condition of schools, classroom tools - supplies and opinions about issues they face have been included. Research results related to the geography teaching is identified problems; course program does not apply at a desired level, lack of books in schools tools - supplies shortage, and students of geography to the negative outlook has been identified as problems. Solutions to the problems identified in the research results also have been given.
Research, teaching geography to uncover problems and causes strain to identify and bring these solutions is intended. Ereğli / KONYA County has been exemplary. Research begins with the first as a literature study. Here basic knowledge about geography education was put forward. Geography curriculum, instructional methods, tools - supplies, measuring and evaluating such matters as have been mentioned. After studies in the literature about the research division revenue in polls. First, the personal information of students and teachers are located. Read the student and the teachers, syllabus, textbooks, teaching methods and course of dealing, the physical condition of schools, classroom tools - supplies and opinions about issues they face have been included. Research results related to the geography teaching is identified problems; course program does not apply at a desired level, lack of books in schools tools - supplies shortage, and students of geography to the negative outlook has been identified as problems. Solutions to the problems identified in the research results also have been given.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Liseler, High schools, Ortaöğretim okulları, Secondary education schools, Coğrafya öğretimi, Geography teaching

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Boztepe, M. (2010). Ortaöğretimde coğrafya öğretiminin niteliği ilgili sorunlar ve çözüm yolları (Ereğli/Konya örneğinde). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.