Overlap integrallerinin doğrudan ve tekrarlama bağıntıları ile hesaplanmalarının karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Slater-tipi atom orbitalleri üzerinden overlap integrallerinin hesaplanması için Guseinov ve arkadaşlarının (1998) önerdiği doğrudan hesaplama yöntemi ile Guseinov ve Mamedov'un (1999) önerdiği tekrarlamalı hesaplama yöntemi bilgisayar hesaplamaları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada real*16 duyarlıklı Intel Fortran Complier kullanılmıştır. Yapılan hesaplamaların literatür ile karşılaştırılmaları sonucunda perdeleme ile ilgili t parametresinin sıfıra eşit olduğu durumda her iki yöntemden elde edilen sonuçların literatürle tam olarak uyumlu olduğu, büyük kuantum sayılarında t nin sıfıra yakın değerlerinde ise doğrudan hesaplama yönteminin literatürle uyum içindeyken, tekrarlamalı hesaplama yönteminin literatürle tam olarak uyuşmadığı görülmüştür.
In this study, direct calculation method proposed by Guseinov at all (1998) have been compared with recursive calculation method of Guseinov and Mamedov (1999) for the calculation of overlap integarals over slater-type orbitals. Intel Fortran Complier with real*16 precision arithmetic have been used in this comparison. Comparing the results of the calculations with the literature have shown that both methods were in exact agreement with the literature when t equals zero. However for large quantum numbers and very small t values while the results of the direct calculation method is in good agreement with the literature, the results of recursive method show some discrepancy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Slater-tipi orbitaller, Overlap integralleri, Slater-type orbitals, Overlap integrals

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özdemir, Ö. F. (2009). Overlap integrallerinin doğrudan ve tekrarlama bağıntıları ile hesaplanmalarının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.