Investigation of Electrochemical Properties and Behaviors of NBITEP Molecule; Availability of Sensor Electrode in Determination of Hg2+ with SWAdSV Technique

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

This Master's Thesis focuses on the synthesis and structural elucidation of 4-(2-((6-nitro-1h-benzo[d]imidazol-2- yl)thio)ethyl)phenol (NBITEP) molecule, along with its electrochemical behaviors. Electrochemical studies were carried out employing a glassy carbon (GC) electrode as the working electrode. The cyclic voltammetry (CV) technique was utilized for modification and characterization processes. Furthermore, the potential of the modified surface as a sensor electrode for Hg2+ ion detection was investigated using square wave adsorptive stripping voltammetry (SWAdSV). Detailed examinations were conducted in a phosphate buffer solution (PBS) medium specifically for Hg2+ ion detection, demonstrating the suitability of the reduced NBITEP modified GC electrode surface as a sensor electrode.
Bu çalışmada, 4-(2-((6-nitro-1h-benzo[d]imidazol-2-il)tiyo)etil)fenol (NBITEP) molekülü sentezlenmiş, karakterize edilmiş ve çalışma bir Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuştur. Elektrokimyasal incelemelerde camsı karbon (GC) elektrot, çalışma elektrodu olarak kullanılmıştır. Modifikasyon ve karakterizasyon işlemlerinde dönüşümlü voltametri (CV) tekniğinin kullanıldığı çalışmada, modifiye edilmiş yüzeyin Hg2+ iyonu için bir sensör elektrot olarak kullanılabilirliği, kare dalga adsorptif sıyırma voltametri (SWAdSV) tekniği ile araştırılmıştır. Fosfat tampon çözeltisi (PBS) ortamında gerçekleştirilen çalışmalar, Hg2+ iyonu için indirgenmiş NBITEP modifiye GC elektrotun bir sensör elektrot olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

NBITEP, SWAdSV, Sensor Electrode, Determination of Hg2+, Sensör Elektrot, Hg2+’nın Tayini

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

50

Sayı

1

Künye

Akın, L., Korkmaz, Ş., Özkay, Y., Mulazımoğlu, İ. E., (2024). Investigation of Electrochemical Properties and Behaviors of NBITEP Molecule; Availability of Sensor Electrode in Determination of Hg2+ with SWAdSV Technique. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 50(1), 28-34. Doi: 10.35238/sufefd.1455953