Identification of Enterobacteriaceae and Staphylococcaceae at Turkish sucuk

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Afyonkarahisar’da beş farklı işletmede üretilen Türk sucuğu örneklerinde Enterobacteriaceae ve Staphylococcaceae familyalarına ait türlerin identifikasyonu yapıldı. Gereç ve Yöntem: Materyal olarak Afyonkarahisar'ın beş farklı bölgesinde üretilen Türk fermente sucukları kullanıldı. Enterobacteriaceae sayımı için Violet Red Bile Glucose Agar ve (ISO 21528-2 2004), Staphylococcaceae sayımı için Baird Parker Agar (FDA BAM 2001) kullanıldı. Enterobacteriaceae tür düzeyinde API-20E test kiti (bioMérieux Inc API- 20 E 2006) ile Staphylococcaceae tür düzeyinde API-Staph test kiti (bioMérieux Inc API-Staph 2009) ile identifikasyonu yapıldı. Bulgular: Türk sucuklarında Staphylococcaceae ve Enterobacteriaceae türlerinin izolasyon ve idetifikasyonu yapıldı. Araştırmada 90 Staphylococcus izolatı Türk sucuklarından izole edildi. İzole edilen Staphylococcaceae izolatları S. aureus (%12.94), S. epidermidis (%15.29), S. simulans (%12.94) ve S. carnosus (%11.76) olarak identifiye edildi. İzole edilen Enterobacteriaceae izolatları ise Citrobacter diversus (%5.96), Enterobacter sazazaki (%11.91), Enterobacter gergoviae (%17.87), Klepsiella ozaerae (%6.38), Salmonella arizonae (%6.38), Salmonella spp (%8.94), Escherichia coli (%8.94), Serratia marcescens (%6.81), Serratia liquefaciens (%6.38) ve Yersinia enterocolitica (%4.26) olarak identifiye edildi. Öneri: Türk sucuklarında Staphylococcaceae familyasına ait starter kültür olarak kullanılabilecek S. simulans ilk defa tespit edilmiştir. Ayrıca Türk sucuklarında tespit edilen Staphylococcaceae ve Enterobacteriaceae familyasına ait patojen bakteri türlerinin gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından risk taşıdığını göstermektedir.
Aim: In this study, the species from Enterobacteriaceae and Staphylococcaceae families have been identified in Turkish fermented sausages samples of five different corporations which are produced in Afyonkarahisar. Materials and Methods: Turkish fermented sausages of five different corporations which are produced in Afyonkarahisar were used as the material. In order for the calculation of Enterobacteriaceae, inoculation was made into Violet Red Bile Glucose Agar medium (ISO 21528-2 2004) and for the calculation of Staphylococcaceae Baird Parker Agar medium (FDA BAM, 2001) was used. Enterobacteriaceae were identified at species level with API- 20 E test kit (bioMérieux Inc API-20 E 2006). Staphylococcaceae were identified with APIStaph test kit (bioMérieux Inc API-Staph 2009). Results: Isolation and identification of Staphylococcaceae and Enterobacteriaceae species in Turkish sausage flora were done. 90 Staphylococcus isolates were derived from the Turkish sausage samples in the research. S. aureus (12.94%), S. epidermidis (15.29%), S. simulans (12.94%) and S. carnosus (11.76%) from Staphylococcaceae family have been identified. 235 Enterobacteriaceae isolates from Turkish sausage samples were identified at the species level as Citrobacter diversus (5.96%), Enterobacter sazazaki (11.91%), Enterobacter gergoviae (17.87%), Klepsiella ozaerae (6.38%), Salmonella arizonae (6.38%), Salmonella spp. (8.94%), Escherichia coli (8.94%), Serratia marcescens (6.81%), Serratia liquefaciens (6.38%) and Yersinia enterocolitica (4.26%). Conclusion: S. simulans from Staphylococcaceae family which can be used as a starter culture has been found in Turkish sausages for the first time. Pathogenic bacterium species from Staphylococcaceae and Enterobacteriaceae families determined in Turkish sausages indicate a risk for food safety and public health.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae, Türk Sucuğu, sucuk, Turkish sausage

Kaynak

Eurasian Journal Of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

4

Künye

Gökmen, M., Kara, R., Akkaya, L., Gök, V., (2013). Identification of Enterobacteriaceae and Staphylococcaceae at Turkish sucuk. Eurasian Journal Of Veterinary Sciences, 29 (4), 192-197.