Huzur romanının anlam bilgisi açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumsal yaşamda iletişimin temel ve vazgeçilmez unsuru dildir. Dilin sahip olduğu bu hayati önem, insanoğlunu dil öğrenme ve öğretme konusunu araştırmaya ve aydınlatmaya yöneltmiştir. Dili kaybolmaktan ve bozulmaktan koruyan kurallarıdır. Bu yüzden her dilin kendine has kuralları titizlikle uygulanır ve onlardan asla vazgeçilmez. Anlam bilgisi de dilin vazgeçilmez yan alanlarından biri olarak bilinmeli ve geliştirilmelidir. Büyük bir şair ve yazar olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanında kullandığı anlam bilgisi unsurlarını incelediğimiz bu çalışmamızda görülen odur ki; bir eseri akıcı, anlaşılır ve etkileyici yapan en önemli etkenlerin başında anlam bilgisi unsurları gelmektedir. Eserde anlam bilgisi ögelerine fazlaca başvurulduğu ve bu ögelerin başarıyla kullanıldığı görülmüştür.
Language is the basic structure of communication in society. The importance which it slightly has forced human to look for new ways to learn it and to teach it. The thing which protects a language keep identical is its rules. Because of that each language's rules are applied accuracily and these rules are mostly significant. Semantics should be known as one of the indispensible branches of the language and it should be improved too. In this work that we have studied obout the semantic components of the novel, called ?Huzur? which belongs to the great poet and author Ahmet Hamdi Tanpınar, it is seen that; the semantic components are crucial factors that make a work fluent, comprehensible and effective. It is clear that the major components of semantic are applied excessively and successfully in this work.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Anlam bilgisi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Semantic

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tuna, H. (2009). Huzur romanının anlam bilgisi açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.