Acil servislerde hasta hakları (Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hasta hakları gerek sağlık sisteminde gerekse de akademik camiada yeni bir olgudur. Bu araştırma sağlık kuruluşlarının acil servislerindeki hasta hakları uygulamalarının teorik ve uygulamalı olarak araştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma verileri, hazırlanan anket formuyla, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran hasta ve yakınlarından toplanmıştır. Toplanan veriler değerlendirilerek, acil servislerde hasta hakları uygulamalarının durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma hipotezlerinin elde edilen verilerle değerlendirilmesi ile aşağıdaki yargılara ulaşılmıştır: ? Hasta ve yakınları, hakları ve hasta hakları uygulamalarından tam olarak haberdar değillerdir. ? Hasta ve yakınları sağlık hizmeti alırken genel olarak önyargısız davranmaktadır. ? Ülkemizde hasta hakları eğitimleri yetersizdir. ? Hasta hakları ihlallerinin temel nedeninin sağlık sistemidir. ? Acil servis diğer servislerden farklı algılanmaktadır. ? Hasta ve yakınları acil servis hizmetlerini yeterli bulmaktadır. ? Hasta ve yakınlarına göre bilgilendirme eksikliği ve mahremiyetten kaynaklanan hak ihlallerinin azdır.
Patient rights is a new fact in both health system and academic world. The objective of this research is searching patient rihsts, theorectical and practical in emergency department of health establishment. The data were collected from patients and relatives, who has applied Konya Education And Research Hospital Emergency Department, with a developed survey form. The usages of patient rights in emergency department were experimented with considering of survey data. Research hypostesis were considered with these data and get at the following conclusions; ? Patients and relatives aren?t aware completely abaut patient rights usages. ? Patients and relatives are generally behave without prejudised when getting health services. ? Patient rights educations aren?t enough in Turkiye. ? The main factor of abuse of patient rights is fault of the health system. ? Patients and relatives are comprehend emergency department different from other department. ? According to patients and relatives, servicing in emergency department is enough. ? According to patients and relatives, abuse of rights, born of information and privacy are lesser than the others.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hasta hakları, Patient rights, Acil servis-hastane, Emergency service-hospital

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akpınar, K. (2008). Acil servislerde hasta hakları (Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.