Türk üniversite öğrencilerinde; yabancı dilde yeterlilik, yabancı dilin kullanım amaçları ve yabancı dilin engel olarak algılanması sonucu yabancı dil endişesine sebep olan kaynaklar ve seviye farklılıkları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-09-17

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada Türk Üniversite Öğrencilerinde; Yabancı Dilde Yeterlilik, Yabancı Dilin Kullanım Amaçları ve Yabancı Dilin Engel Olarak Algılanması SonucuYabancı Dil Kaygısına Sebep Olan Kaynaklar ve Seviye Farklılığı konusu incelenmektedir; bunula birlikte yabancı dil öğrenen bireylerin öğrenim amaçları yabancı dil kullanma kaygısında seviye farklılığına sebep olduğu görüşü savunulmaktadır. Yabancı dili, dil öğretim amacıyla öğrenen bireyler, yeterlilikleri diğer bireylere göre daha iyi olmasından dolayı yabancı dil kullanma kaygısını daha düşük seviyede taşımakta olabilirler. Ancak hazırlık sınıfı ve bölüm öğrencileri, yabancı dilde başarılı olma zorundalığını hissettiği için yabancı dil kaygısını daha yüksek seviyede tecrübe ediyor olabilirler. Hazırlık öğrencileri, hazırlık sınıfı öğretim süresince yabancı dile maruz kalmakta ve sene sonunda uygulanacak sınavda başarılı olabilmek için yabancı dil öğrenmektedirler. Bölüm öğrencileri ise yabancı dili eğitimlerinin bir parçası olarak bölümleri tarafından önceden belirlenen program dahilinde öğrenmektedirler. Bu sebeplerden dolayı hazırlık ve bölüm öğrencileri, yabancı dili geçmeleri gereken bir engel olarak algıladıkları için istemeyerek ve farkında olmadan yabancı dil kaygı seviyesini yükseltebilirler. Bunun yanında, gönüllü olarak dil eğitimi alan ve herhangi bir sınava tabi tutulmayacak olan lise öğrencilerinde ise yabancı dil kaygısı düşük olabileceği görüşü çalışmada yer almaktadır. Yabancı dil öğreniminde motivasyon en önemli araçlardan biridir. Yabancı dil kaygısı ise bu motivasyonu ciddi bir biçimde olumsuz etkilemektedir. Yabancı dil kaygısı taşıyan öğrenciler, yabancıl dile gereğince yoğunlaşamamakta ve belirli bir seviyede kaygı yaşamaktadırlar. Çalışmada İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri, Hukuk Fakültesi öğrencileri ve İngilice Hazırlık Bölümü öğrencilerinde yabancı dil kaygısı seviye ve kaynak farklıklarını bulunup, bunlara çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: yabancı dil kullanma kaygısı, engel algısı, yabancı dilde yeterlilik
Foreign language anxiety is defined as disaffiliative behaviour in which the learner avoids language learning process because of various sources. Learners purpose of learning foreign language makes the difference for foreign language anxiety. Students foreign language proficiency, students intention to use the language, and students perception of language as a perceived barrier are some of the sources which is highly related to foreign language anxiety. Previous research which has been conducted in KTU Department of English Language and Literature in 2009, students revealed that their FLA levels were bound to their proficiency. This study aimed to find out the difference between DELL & ELT students and KTO Karatay University students some of whom perceives foreign language as a barrier, and some of whose intentions to use of foreign language differentiate. DELL & ELT students intend to use and teach language to earn their lives. This interaction with the foreign language enables the students of DELL & ELT to reduce their FLA levels if they have-. However prep class students are immersed into foreign language learning process which will end up with a final exam to determine their proficiency. This process might cause FLA. For academic language learners Foreign Language which is mandatory to take-, might be perceived as a barrier. A Five Point Likert Scale administered and results of the survey are compared and analyzed in accordance with the information that presented in Literature Review part. In addition to this, possible ways to overcome FLA is presented in the study. Key Words: foreign language anxiety, perceived barrier, foreign language proficiency

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yabancı dil kullanma kaygısı, Engel algısı, Yabancı dilde yeterlilik, Foreign language anxiety, Perceived barrier, Foreign language proficiency

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ün, E. (2012). Türk üniversite öğrencilerinde; yabancı dilde yeterlilik, yabancı dilin kullanım amaçları ve yabancı dilin engel olarak algılanması sonucu yabancı dil endişesine sebep olan kaynaklar ve seviye farklılıkları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.