İnsanlarda Q açısının anatomik incelemesi ve klinik açıdan önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Musclus quadriceps femoris açısı (Q açısı), diz hastalıklarının incelenmesinde kullanılan önemli bir ölçüttür. Bu çalışma Q açısı'nın cinsiyete ve lateralizasyona göre faklılığını tesbit etmek için yapıldı. Çalışma, 20-50 yaşları arasında olan 23'ü kadın 10'u erkek olmak üzere toplam 33 bireyde yapıldı. Diz ağrısı şikayetiyle Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'na gelen hastaların diz röntgenleri çekildi. Röntgen üzerinde goniometre yardımıyla Q açısı ölçümü yapıldı. Goniometre'nin bir ucu spina iliaca anterior superior'dan patella'nın orta noktasına, diğer ucu da patella'nın orta noktasından tuberositas tibia'ya uzanır. Çalışmamızda kadınların Q açısı ölçüm oranı sağ dizde 13,5º, sol dizde 13,3º; erkeklerde sağ dizde 10,8º, sol dizde 10,6º bulundu. Q açısı'nın belirlenmesinin, diz ekleminin bazı hastalıklarının belirlenmesi ve tedavisinde faydalı olabileceği kanaatindeyiz.
Musclus quadriceps femoris which is also known as Q angle, is a significiant criteria for leg disorders. This thesis is completed in order to observe the difference of Q angle between male-female and between right-left knees. This thesis is built on a group of 33 people between the ages of 20 and 50 which consists of 10 men and 23 women. Patients applied to Selçuk University Meram Medicine Faculty Physical Therapy and Rehabilitation Major Field of Study has ben taken into X ray process. On the rontgen results, the Q angles are measured with a goniometer. While one leg of the goniometer stands from spina iliaca anterior superior to the middle of patella, the other one stands from the middle of patella to tuberositas tibia. According to the thesis, the average Q angle result for women found out in the right knee is 13,5º and in the left knee is 13,3º. Meanwhile for men the same result in the right knee is 10,8º, and in the left knee is 10,6º. There was difference between male and female people, but there was no difference between left and right knees. We believe that the determination of Q angle is quite important for the identification and the treatment of some disorders.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Articulatio genus, Goniometre, Q açısı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koca, R. (2009). İnsanlarda Q açısının anatomik incelemesi ve klinik açıdan önemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.