Panel verili yarıparametrik regresyon modelleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Panel veri analizi sıklıkla ekonometri alanında kullanılmaktadır. Genellikle parametrik regresyon modelleri yardımıyla panel veri analizleri yapılmaktadır. Bu modeller yardımıyla tahmin yapılması ve tahminlerin yorumlanması kolaydır. Ancak parametrik modeller ile yapılan tahminler her zaman iyi sonuç vermemektedir. Bu problemin giderilmesi için panel veri analizlerinde parametrik olmayan regresyon modelleri kullanılmaktadır. Parametrik olmayan regresyon modelleri ile yapılan tahminler parametrik modellere göre daha iyi sonuç vermektedir. Parametrik olmayan regresyon modellerinde ise yorumlama zorluğu yaşanmaktadır. Bu çalışmada panel veri analizleri için yarıparametrik regresyon modellerinin kullanımı incelenmiştir. Yarıparametrik regresyon modeli ile yapılan tahminler parametrik modele göre daha iyi sonuç vermekte ve parametrik olmayan modele göre yorumlaması kolay olmaktadır. Yarıparametrik model kullanarak 2009 Avrupa ekonomik krizi incelenmiş ve yorumlamalar yapılmıştır. Çalışmada ayrıca parametrik olmayan tahmin yöntemlerinden medyana dayalı yöntemler incelenmiş ve literatürde bulunan yöntemlere alternatif bir yöntem geliştirilerek simülasyonlar yardımıyla karşılaştırılmıştır. Geliştirilen yöntemin literatürde yer alan yöntemlere göre avantajları gösterilmiştir.
Panel data have been used frequently in the field of econometrics. Generally panel data analysis can be done by parametric regression models. Estimation and the interpretation of these estimates are very simple by these models. On the other hand estimates obtained by parametric models have?nt got always better results. For the remedy of this problem, nonparametric regression models are used in panel data analysis. The estimates obtained by nonparametric regression models give better results than parametric models. But there are some difficulties in interpreting the results in nonparametric regression models. In this study the use of semiparametric regression models are investigated for panel data analysis. The estimates obtained by semiparametric regression models give better results than parametric models and the interpretation of the results are more simple than nonparametric model. By using semiparametric model, the economical crisis in Europa at 2009 is investigated and interpretations are made. Also in this study, the methods based on median from nonparametric estimation methods are investigated and by developing an alternative method, the results are compared with the methods given in the literature by simulations. The advantages of the developed method with respect to the methods given in the literature are shown.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Panel veri modelleri, Panel data models, Parametrik olmayan regresyon, Nonparametric regression

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sinan, A. (2010). Panel verili yarıparametrik regresyon modelleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.