Güneş Enerji̇si̇ ve Su Isıtma Si̇stemleri̇ İmal Eden Bi̇r İşletmede Bulanık İşlem Süreleri̇ İle Malzeme İhti̇yaç Planlama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Ağustos

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP) sistemi, stok maliyetlerini azaltırken verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir üretim yönetim sistemidir. Son yıllarda, Türkiye’de özellikle imalat sanayiinde bir çok firma bu sistemi kullanmaya başlamış veya kullanmayı planlamaktadır. Her yeni sistemde olduğu gibi MİP sistemi, gerçek üretim sistemlerinin doğasında barındırdıkları karmaşıklığın ve belirsizliğin etkisiyle, başlangıç aşamasında pek çok güçlük içerir. Bu çalışmada, güneş enerjisi ve su ısıtma sistemleri imal eden bir işletmede, işlem sürelerindeki belirsizliğin Bulanık Küme Teorisi ile tanımlandığı durumda MİP sisteminin uygulanması incelenmektedir.
Material Requirements Planning (MRP) system is a production management system which aims for increase in productivity and customer pleasure as decreasing in inventory costs. Recent years, in Turkey, most of firms especially in manufacturing industry started or planned to use this system. MRP system as every new system, with the effect of complexity and uncertainty inherent in real production systems, contains lots of difficulties at the beginning phase. In this study, uncertainty in processing times are dealt with Fuzzy Sets Theory, and an application of material requirements planning system in a firm manufacturing solar energy and water heating systems is presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Malzeme İhtiyaç Planlama, Ana Üretim Planı, Bulanık Küme Teorisi, Bulanık İşlem Süreleri, Material Requirements Planning, Master Production Schedule, Fuzzy Sets Theory, Fuzzy Processing Times

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

12

Künye

Paksoy, T., Altıparmak, F., (2004). Güneş Enerji̇si̇ ve Su Isıtma Si̇stemleri̇ İmal Eden Bi̇r İşletmede Bulanık İşlem Süreleri̇ İle Malzeme İhti̇yaç Planlama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 291-311.