Reklam mesajlarında bilgilendirici içerik: Dergi reklamları üzerine bir içerik analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-04-08

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Reklamın en önemli işlevlerinden biri ürün ve hizmetler hakkında tüketiciye bilgi vermektir. Medya reklam işlevi üzerinde yapılan tartışmaların altında yatan reklamın tüketicilere akıllıca ürün seçimleri yaptıracak bilgiyi sağlamak üzere tasarlanıp tasarlanmadığı sorusudur. Eleştirmenler reklamın aslında ikna edici veya akıl çelen olduğunu ve bilgi içeriği sağlamanın reklamverenler için ikinci planda olduğunu iddia ederler. Bu yüzden reklamın içerdiği bilgi miktarı akademisyenler, eleştirmenler ve reklamın hedef kitlesi için önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı dergi reklam mesajlarının bilgilendirici içerik bakımından genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Resnik ve Stern (1977)'nin değerlendirme kriterleri dergi reklamlarında reklam bilgi içerik düzeylerini belirlemek için kabul edilmiş ve bu kriterler çalışmaya uyarlanmıştır. Bu çalışma 2009 yılında 5 tüketici dergisinden elde edilen 667 reklamdan oluşan örneklemin içeriğini analiz etmiştir. Bu reklamların yüzde 98,4'ünün en az bir bilgi ipucu içerdiği, yüzde 10,8'inin 6 veya daha fazla bilgi ipucu içerdiği bulunmuştur. Reklam bilgi kriteri sayısı ürün kategorisine ve dergi türüne göre değişlik göstermiştir. Dergi reklamlarında en sık rastlanan bilgi kriterleri, kurumsal bilgi (%95,1), ambalaj /şekil (%76,5) ve kalite (36,0)'dir. Reklamların %75, 3'ünde web adresi bilgisi yer almaktadır. Tüm reklamlar içerisinde en fazla bilgi içeren ürün kategorisi kıyafet, ayakkabı ve aksesuar (%32,8) iken, reklam başına en yüksek bilgi içeriğine sahip ürün kategorisi bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve elektronik (%43,1)'tir.
One of the most important functions of advertising is to provide information to the consumers about products and services. Underlying the long standing debates over the function of media advertising is the question of whether advertising is designed to provide information to consumers for making them intelligent product choices or not. Critics claim that advertising is essentially persuasive or suggestive and that the provision of information content is secondary importance for advertisers. For this reason, the extent of information that is contained in advertising is an important issue to scholars, critics and target audience of advertising. The purpose of this research is to make a general assessment of magazine advertising messages in terms of informative content. The Resnik and Stern (1977) evaluation criteria were considered as the level determiner of advertising information content in magazine advertisements and that criteria were adapted to study. This study has analyzed the content of the sample consisting of 667 advertisements from 5 consumer magazines in the year of 2009. 98,4% of these ads is found to contain at least one information cue, 10,8% of them is contained six or more cues. The number of advertising information criteria are varied by type of pruduct category and magazines. The most common information criteria are corporate information (95.1%), packaging / shape (76.5%) and quality (36.0%) in magazine ads. The web adresses information is involved in %73,3 of the ads. While clothing, shoes and accessories categories contain more information (32.8%) in all ads, the product categories which contain maximum information content per ad are information technology, telecommunications and electronics (43.1%).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgi içeriği, Reklam mesajları, Dergi reklamları, İçerik analizi, İnformation content, Advertising messages, Magazine ads, Content analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akyol, A. Ç. (2011). Reklam mesajlarında bilgilendirici içerik: Dergi reklamları üzerine bir içerik analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.