Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı fen ve teknoloji programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, 2005- 2006 eğitim- öğretim yılında uygulamaya konulan yeni İlköğretim 1. Kademe Fen ve Teknoloji programında kullanılan yapılandırmacı yaklaşımın sınıf öğretmenleri tarafından yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin, Fen ve Teknoloji dersinde yapılandırmacı öğrenme kapsamında yer alan etkinlikleri kullanıp kullanmadıklarını, dersin işlenişinde karşılaştıkları sorunları ve Fen ve Teknoloji dersinin işlenişine ilişkin görüşleri ile yapılandırmacı yaklaşım arasında örtüşen yönleri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma metodolojisi içinde yer alan (1) görüşme ve (2) gözlem teknikleri kullanılmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşım kapsamındaki etkinlikleri uygulamada büyük zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin etkinliklerin yapılışında en çok karşılaştıkları sorunların araç-gereç eksikliği, sınıf kalabalıklığı, zaman yetersizliği ve öğrencilerin yapılan etkinliklere karşı duyarsızlığı olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji dersine ilişkin görüşlerinin yapılandırmacı yaklaşımın bazı yönleriyle örtüşmediği ortaya çıkmıştır.
The aim of this study is to enlighten whether the constructivist method used in the new the 1st stage Science and Technology Program of Primary Schools started to be applied in 2005-2006 Education Period was satisfactorily understood by class teachers. In this context, we aimed at defining whether classroom teachers use the activities including Constructivist Approach, the problems they face while teaching and their thoughts related to Constructivist Approach in Science and Technology Lesson. In our study, interview and observation techniques of qualitetive research methodology have been used, and accumulated data have been assessed using Inclusion Analysis Method. In light of the findings in the study, teachers were found to plenty of difficulties in the application of the activities in Constructivist Approach. In performing the activities, mostly encountered problems by teachers are: lack of necessary instruments, crowded students population in classes, shortage of duration and involuntarily students? motivation to wards the activities. It is clear that the opinions of the teacher about Science and Technology lesson dosen?t get along with the some aspects of Constructivist Approach.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Geleneksel eğitim, Traditional education, Yapılandırmacı öğretim yöntemi, Constructivist teaching method, Fen ve teknoloji dersi, Science and technology course, Öğretmen görüşleri, Teacher views

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Battal, C. F. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı fen ve teknoloji programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.