Sığırların viral solunum yolu enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-06-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada, Konya ve çevresindeki geçmişinde solunum sistemi hastalık semptomu gösteren süt sığırlarında Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Parainfluenza Virus tip 3 (PIV-3) ve Bovine Adenovirus tip 3 (BAV-3) enfeksiyonlarının seroprevalansı araştırıldı. Bu amaçla, özel çiftliklerde bulunan 1 yaş ve üzeri 180 hayvandan kan örneği alındı. Bu örnekler IBR, BVDV, BRSV, PIV-3 ve BAV-3' e karşı antikorların varlığı yönünden ticari olarak temin edilen Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile test edildi. ELISA ile yapılan serolojik kontrol neticesinde, 46 hayvanda (% 25.55) IBR' ye karşı, 173 hayvanda (% 96.11) BVDV' ye karşı, 172 hayvanda (% 95.55) BRSV' ye karşı, 164 hayvanda (% 91.11) PIV-3' e karşı ve 150 hayvanda (% 83.33) BAV-3' e karşı spesifik antikor varlığı tespit edildi. Antikorlar yönünden test edilen sığırlarda, serumların % 1.66' sı sadece bir virus yönünden pozitifti. Serumların % 3.33' ü 2 virusa, % 17.22' si 3 virusa, % 54.44' ü 4 virusa ve % 22.77' si 5 virusa karşı antikorlara sahipti. Bununla birlikte 180 serumun % 0.55' inde antikor tespit edilmedi. Anahtar Kelimeler: süt sığırı, solunum sistemi virusları, seroloji, ELISA.
In this research, dairy cattle from Konya and its surrounding, in the past which have respiratory system symptoms were investigated for seroprevalence of the infections for Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Parainfluenza Virus type 3 (PIV-3) and Bovine Adenovirus type 3 (BAV-3). For that purpose, one year old and over, the blood samples were taken by the 180 animals which bred in the private farms were investigated. These samples were tested for the presence of antibodies against IBR, BVDV, BRSV, PIV-3 and BAV-3 by means of a commercially available Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). At the end of the serological control by ELISA, specific antibody presence was detected against IBR in 46 (25.55%), BVDV in 173 (96.11%), BRSV in 172 (95.55%), PIV-3 in 164 (91.11%) and BAV-3 in 150 (83.33%) animals. In the cattle tested for antibodies, 1.66% were positive for only one virus, 3.33% of sera had antibodies to two viruses, 17.22% of sera had antibodies to three viruses, 54.44% of sera had antibodies to four viruses and 22.77% of sera had antibodies to five viruses. However antibodies were not detected in 0.55% of the 180 sera.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Süt sığırı, Dairy cattles, Solunum sistemi virusları, Viruses of the respiratory system, Seroloji, Serology, ELISA

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gürses, E. (2008). Sığırların viral solunum yolu enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.