Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun iş hayatına yansımaları-muhasebe uygulamalarına etkileri ve muhasebe meslek mensuplarında algı değerlemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemeleri Eski Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmasını yaparak, Yeni Türk Ticaret Kanunun muhasebe ve denetim uygulamalarına getirdiği değişiklikleri ve yenilikleri belirleyerek, bu değişikliklerin iş hayatına getireceği düzenlemeleri ortaya koymaktır. Bu çalışmada özetle, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun iş hayatına getirdiği yenilikler, ticari defterlere ilişkin düzenlemeler, şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değişiklikleri, sermaye şirketlerindeki düzenlemeler ve denetime ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca çalışmada, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun muhasebe uygulamalarına etkileri ele alınarak, bir anket uygulaması ile muhasebe meslek mensupları tarafından algılanması incelenmiştir.
This study aims at comparing the new and the former Turkish Commercial Law, determining the changes and innovations that New Turkish Commercial Law brings into the accounting and auditing applications and presenting the arrangements that these changes bring into business life. Briefly, this study includes the innovations that new Turkish Commercial Law brings into business life, arrangements related to commercial books, the changes in the merger, demerger and types of corporations, arrangements in the stock corporations and arrangements on auditing. Besides at this study, The New Turkish Commercial Law affects on accounting applications had been researching with a questionnaire which was conducted on the accounting employees. The results of the questionnaire carefully examined about their knowledge and opinions of The Turkish Commercial Law.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ticari defterler, Sermaye şirketleri, Denetim, New Turkish Commercial Law, Commercial books, Stock corporations, Auditing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Büyükipekci, S. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun iş hayatına yansımaları-muhasebe uygulamalarına etkileri ve muhasebe meslek mensuplarında algı değerlemesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.