Garipler tümülüsü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

“Garipler Tümülüsü” başlıklı yüksek lisans tezinde bugün Kayseri şehir merkezinde Melikgazi ilçe belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve 1971 yılında bir hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkartılan tümülüs tipi mezar ile bu mezara ait insitu olarak bulunan armağanlar, gömü ritüeline uygun ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Çalışmamızdaki amaç; tümülüs buluntuları ışığında Kayseri kentinin tarihini yeniden irdeleyerek, kentte daha önceden ortaya çıkartılan bazıları da soyulmuş olan tümülüsler ve buluntuları ışığında ölü gömme geleneklerine Garipler Tümülüsü’nün katkılarını saptamaktır. Ayrıca mezar içinde ve dışında mezar armağanı olarak bulunan eserler üzerinde gerekli araştırmaları yapıp bunların hangilerinin yerel üretim hangilerinin ithal olabileceğini saptamaktır. Çalışma sonucunda; mimari yönden değişikliğe uğrasa da Kayseri’de Roma Döneminde Kayseri’de tümülüs tipi mezar geleneğinin devam ettiği, mezar armağanlarının ise geleneksel Roma Dönemi buluntularından oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca mezar buluntuları, Anadolu’nun ortasında bir geçiş noktasında yer alan Kayseri’nin denizaşırı ülkelerle olan ticari ilişkilerini ortaya koymuştur. Kayseri’de yapılan araştırmaların sınırlı olması nedeniyle yerel üretim olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamamıştır.
In the postgraduate thesis titled “Garipler Tumulus”, tumulus type burial chamber which exists within borders of Kayseri province and Melihgazi town presently and which was found out in 1971 during an excavation work as well as gifts which were found in-situ and belong to the burial chamber have been classified according to their intended use and examined. The aim of our study is to determine contribution of Garipler Tumulus to interment traditions in the light of tumuli that had been brought out in the city – some of which have been robbed – and foundlings by reexamining history of Kayseri City in the light of tumulus foundlings. Furthermore, it is to determine which of the artifacts that were found inside and outside of the chamber as gifts to the dead were local productions and which of them were imported by carrying out the necessary research. As a result of the study, it was found that, even if it had changed architecturally, tumulus type burial chamber tradition continued in Kayseri at Roman Period, and burial chamber gifts were of the traditional burial chamber gifts of Roman Period. Furthermore, burial chamber founding’ have revealed the commercial relations of Kayseri which is located at a passage point in the middle of Anatolia with oversee countries. Since the research done in Kayseri was limited, the issue of whether there was local production was not conclusive.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kayseri, Tümülüs, Tonoz, Gümüş, Cam, Oniks, Unguentarium, Tumulus, Vault, Silver, Glass, Onyx, Mortarium, Kaya kristali, Argentum potorium, Rock cristal

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uğur, H. (2012). Garipler tümülüsü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.