Organik İnsektisit Fipronil’in Genotoksik Etkilerinin Civciv Mikronukleus Test Sisteminde Belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Organik bir insektisit olan Fipronil, pestisitlerin fenil pirazoller veya fiproller olarak bilinen daha yeni ve küçük bir grubuna dahildir. Bu çalışmanın amacı ticari Fipronil’in olası akut ve kronik genotoksik etkilerinin civciv perifer kan hücrelerinde mikronukleus test sisteminde belirlenmesiydi. Bu amaçla farklı dozlardaki Fipronil (6.25, 25, 50 ve 100 mg/kg) civcivlere intraperitonal yolla verilmiştir. Negatif kontrol amacıyla çözücü (distile su), pozitif kontrol grubu amacıyla da siklofosfamid kullanılmıştır. Uygulamalardan sonra perifer kan örnekleri alınarak frotiler hazırlanmış ve modifiye May Grünwald–Giemsa yöntemiyle boyanmıştır. Bu preparatlarda alyuvarlardaki mikronukleus ve anormal nukleus oranları ışık mikroskobuyla tespit edilmiştir. Negatif kontrol grubuna kıyasla, Fipronil uygulanan grupların mikronukleus ve anormal nukleus oranlarında istatistiksel olarak önemli düzeyde bir artış gözlenmemiştir (p>0.05). Bu sonuçlar ışığında Fipronil’in ticari formülasyonunun test edilen dozlarda civcivler için genotoksik olmadığı düşünülebilir.
Fipronil, an organic insecticide, is a member of relatively new and small class of pesticides, the phenyl pyrazoles or fiproles group of chemicals. The aim of this study was to determine the possible acute and chronic genotoxic effects of commercial formulations of Fipronil in micronucleus test in peripheral blood erythrocytes of the chick. For this purpose, different doses of Fipronil (6.25, 25, 50 and 100 mg/kg) were given to chicks intraperitoneally. Distilled water and cyclophosphamide were also used as negative and positive controls, respectively. After treatments, blood smears were prepared and stained with modified May Grünwald–Giemsa. In this smears, frequencies of micronucleus and nuclear abnormality were examined in erythrocytes under light microscope. A statistically significant increase in the frequency of micronucleus and nuclear abnormality of groups treated with Fipronil could not be observed compared to negative control (p>0.05). These results indicate that commercial formulations of Fipronil at doses tested may be considered as a non–genotoxic compound for chicks

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fipronil, Civciv, Genotoksisite, Mikronukleus, Nukleus anormalliği, Chick, Genotoxicity, Nuclear abnormality

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

37

Künye

Özparlak, H., Arslan, A., Güler, G. Ö. (2011). Organik İnsektisit Fipronil’in genotoksik etkilerinin civciv mikronukleus test sisteminde belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 2, (37), 1-8.