Farklı Barındırma Şartlarında Yeti?şti?ri?len Kangal ve Akbaş Köpekleri?nde Bazı Döl Veri?mi? Özelli?kleri?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada farklı barındırma şartlarında yetiştirilen Kangal ve Akbaş Köpeklerinin bazı döl verimi özellikleri incelenmiştir. Araştırmada birinci gruptaki (kontrol grubu) köpekler sürüye gönderilmiştir. Gebeliğin son haftası ile doğum sonrası 45. gün (süt kesiml) arası dönemde ise sürüye gönderilmeyip ağılın iç kısmında 3 x 4 m ebadindaki te 1le çevrill alan içinde bulunan 1.5X1.5X 1 m ebadindald bir kulübede barındırılmışlardır. İkinci gruptaki köpekler, 1.5 X 1.5 X 1 m ebadındaki bir kulübeye sabitlenmiş 25 m uzunluğundaki çalik bir tel üzerine monte edilmiş hareket edebilen demir bir halkada bağlı olarak tutulmuşlardır. Üçüncü gruptaki köpekler, 2 X 2 m ebadında kapalı alanı ve 2 X 5 m ebadında telle çevrili gezinti alanı olan 2 m yüksekliğindeki barınaklara bireysel olarak yerleştirilmişlerdir. Har bir grupta 4'ü Kangal, 4'ü Akbaş olmak üzere toplam 24 dişi Türk Çoban Köpeğinin bazı döl verimi kayıtları 2 yıl boyunca takip edilmiştir. Gruplardaki köpekler aynı yaşta olup aynı rasyonla beslenmişlerdir. Döl verimi özelliklerinden kızgınlık oranı gruplarda sırasıyla % 96.87, % 71.87 ve % 56.25 (P<0.05); doğum oranı % 96.67, % 85.71 ve % 72.22 (P<0.05); seksüel siklus uzunluğu 192.64, 242.80 ve 263.38 gün (P<0.01); ortalama yavru sayısı 6.14, 6.28 ve 6.77 adet (P>0.05); ortalama gebelik süresi 59.40, 60.22 ve 61.23 gün (P<0.05); ortalama doğum ağırlığı ise 561.40, 542.74 ve 529. 89 gr olarak tespit edilmiştir (P<0.01).* Ölü doğum oranları ve sütten kesilen yavru sayısı bakımından kontrol grubu lehine önemli bir farklılık tespit edilmiştir (P<0.05). Bu araştırmanın sonucuna göre; doğal şartlarda yetiştirilen Kangal ve Akbaş köpeklerinin döl verimi performansının diğer barındırma şartlanında yetiştirilenlere göre daha iyi olduğu, Türk Çoban Köpeklerinden optimum döl veriminin elde edilebilmesi için entegre barınak sistemlerinde köpeklerin yeterince egzersiz yapabilecekleri ve stresi ortadan kaldırabilecek uygulamalara gereksinim duydukları söylenebilir.
In this study, some reproductive traits of Kangal and Akbaş Dogs reared in different housing conditions were examined. Dogs in the first group (control group) were sent to flocks except for the period from last week of pregnancy to 48th days of whelping (weaning stage). During this period, the dogs were kept in individual houses (1.5 x 1.5 x 1 m) placed in a wire-enclosed exercise area (3 X 4 m) in sheep barn. Dogs in the second group were tied to an iron ring which could move along a steel cable (25 m) fixed to individual houses (1.5 x 1.5 x 1 m). Dogs in the third group were housed in a kennel with a wire-enclosed outside exercise run (2 x 5 m) and an enclosed housing area (2 x 2 m). There were 4 Kangal and 4 Akbaş bitches in each group. Some reproductive traits of a total of 24 dogs were observed throughout two years. Dogs in the groups were the same ages and were fed with the same ratio. The percentage of dogs showing signs of estrous were 96.87 %, 71.87 % and 56.2 % (P<0.05), whelping rates were 96.67 %, 85.71 % and 72.22 %; interestrous intervals were 192.64, 242.80 and 263.38 days (P<0.01), average litter size were 6.14, 6.28 and 6.77 (P>0.05); average gestation lengths were 59.41, 60.22 and 61.23 days (P<0.05); average birth weights were 561.40, 542.74 and 529.89 g (P<0.01) in group 1, 2 and 3, respectively. There were significant differences concerning percentage of stillbirths and the number of puppies at weaning in favor of control group (P<0.05). According to the results of the study, it can be said that dogs reared under natural conditions demonstrate better reproductive performance than those reared in the other two housing systems in the study. It can also be said that, in designing kennels, adequate exercise areas are necessary to ensure optimum fertility in Turkish Shepherd Dogs

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kangal, Akbaş, köpek, farklı barındırma şartları, döl verimi özellikleri, dog, different housing conditions, reproductive traits

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

1

Künye

Tepeli, C., (2008). Farklı Barındırma Şartlarında Yeti̇şti̇ri̇len Kangal ve Akbaş Köpekleri̇nde Bazı Döl Veri̇mi̇ Özelli̇kleri̇. Eurasian Journal of Veterinary Sciences,24 (1), 53-58.