Yargı alanında basının haber verme hakkının kullanımı ve sınırları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada basın özgürlüğünün temas ettiği farklı konularda bilgi verilmekle beraber çalışma, esas itibariyle yargılama faaliyetleriyle ilgili olarak kanunlar ve mahkeme kararları doğrultusunda basının haber verme hakkının nerede başlayıp nerede bittiğiyle sınırlıdır. Çalışmanın konusu, hem ceza yargılamasını hem hukuk yargılamasını hem anayasa yargısını hem askeri yargıyı hem de idari yargıyı kapsayacak şekildedir. Konunun daha iyi anlaşılması için ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarından örnekler de çalışmanın içerisinde yer almaktadır. Bu hususlar göz önüne alınarak birinci bölümde basına, basın özgürlüğüne ve basının haber verme hakkına ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde yargılama faaliyetine ilişkin olarak kişilik haklarının ve kamu düzeninin korunması açından haber verme hakkı ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise haber verme hakkının kullanımı ve sınırı açısından yargı organının tarafsızlığının ve bağımsızlığının korunması açıklanmaktadır.
In this study, the information concerning the freedom of the press was given, but, in essence, it is limited to the areas where the right of the press to announce about the jurisdistiction actions starts and ends in accordance with laws and judicial orders. The subject of the study was be made in a way that it encompasses penal judgment, law judgment, fundamental law judgment, military judgment and administrative judgment. To make the subject clearer, the examples of national and international court decisions were given in the study. By taking these concepts into consideration, in first part, the right to inform the the press, the freedom of the press , the right of media and press to announce were given. In second part, the right to announce about the personality rights concerning judgment actions and protecting public peace were given. In third part, making use of the right to announce and its limits, the objectiveness and independence of judicial bodies were explained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Basın, Press, Basın özgürlüğü, Press freedom, Haber verme hakkı, Information right, Kişilik hakkı, Personality right, Tarafsızlık, Objectivity, Yargı, Judgment

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahin, M. (2010). Yargı alanında basının haber verme hakkının kullanımı ve sınırları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.