Rf kontrollü asansör sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-08-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Asansörler, yük ve insanları, kılavuz raylar arasında hareketli kabin veya platformları ile düşey doğrultuda taşımaya yarayan mekanik tesislerdir. Asansörler kat farkı olan yerler arasında çabuk, kolay, rahat, güvenli olarak taşımayı gerçekleştirirler. Verilen komutları yorumlayan ve kabini bu komutlara göre yönlendiren asansör kartları makine dairesinde bulunmaktadır. Makine dairesi ile kabin arasında veri alışverişini sağlamak için kat sayısına göre farklılık göstermekle birlikte 24x0.75 flexible kablolardan iki adet kullanılmaktadır. Bu kabloları ortadan kaldırmak için seri iletişim tekniği ile çalışan RF Kontrollü Asansör Sistemi tasarlanıp gerçekleştirilmiştir. Bu sistem kabin ile asansör kontrol kartı arasındaki veri alışverişini sağlamaktadır. Tasarlanıp gerçekleştirilen sistem gerçek asansör sisteminde 2 ay süre ile testlere tabi tutulmuş, test esnasında meydana gelen aksaklıklar giderilerek sistem son hali ile istenilen seviyeye geldikten sonra kırk beş gün süre ile aralıksız olarak tekrar teste tabi tutulmuştur. Testlerin sonunda tasarlanıp gerçekleştirilen RF Kontrollü Asansör Sisteminin kullanılabilirliği görülmüştür.
Lifts are mechanical devices for conveying load or people by moving cabins or platforms at a vertical direction between guide rails. Lifts provide quick, easy, comfortable and safe transportation in multiplex places. Lift cards interpreting issued commands and directing the cabin according to these commands lie in engine room. Although times vary depending on the number, nearly two 24x0.75 of flexible cable are used in order to provide data exchange between engine room and cabin. RF controlled lift system that work with serial communication technique have been designed and performed to remove these cables. These system data exchange between engine room and cabin. Systems designed and performed are repeatedly tested in real lift systems for two months, failures occured during test are repaired. After the system modified to desired state, system tested incessantly at about 45 days. After tests, we concluded that designed and performed RF Controlled Lift System is applicable.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

RF kontrollü asansör sistemi, Flexible kablo, Makine dairesi, Asansör kartı, Seri iletişim, RF-controlled lift system, Flexible cable, Engine room, Lift card, Serial communication

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gölcük, A. (2010). Rf kontrollü asansör sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.