Halk eğitim merkezlerinin sanat eğitimi bağlamında yetişkin eğitimindeki yeri ve önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sanat eğitimi, ağırlıklı olarak örgün eğitim içerinde yer alan okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki sanat eğitimini kapsar. Bu kapsam içine, örgün eğitimin dışına çıkmış yetişkinlere yönelik sanat eğitimi çalışmaları girmez. Bu çalışmanın amacı; yetişkinlere yönelik sanat eğitim faaliyetlerinin önemini belirtmek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır. Gelişmiş ülkelerde yetişkin eğitimini daha çok yerel yönetimler üstlenmiştir. Türkiye'de ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanında yerel yönetimler ve özel kuruluşlar bu konuda çalışmalarda bulunmaktadır. Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Halk Eğitim Merkezlerinin sanata katkıları ele alınmıştır. Araştırma için Konya merkez ilçeleri Halk Eğitim Merkezlerinin çalışmaları incelenmiş ve kursiyerlerine anket uygulaması yapılmıştır. Halk Eğitim Merkezlerinde toplam 100 adet anket formu dağıtılmıştır. Bunlardan 83 adet anketin geri dönüşü gerçekleşmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde Halk Eğitim Merkezlerinin yetişkin eğitiminde çok önemli katkılar yaptığı tespit edilmiştir. Anket sonuçları dikkate alınarak bu merkezlerin katkılarını artıracak önerilerde bulunulmuştur.
Art education mainly consists of preschool and primary school education. This concept does not include adult art education. In this thesis, it is aimed to demonstrate the importance of adult art education and supply resultant recommendations. In developed countries, adult art education has been performed by local municipalities. In Turkey, this kind of education governs by National Ministry of Education, local municipalities and private organizations (companies). In study, contributions of the Public Education Centre on adult art education were researched. In this research, the works of The Public Education Centers in Konya city and local environments around have been searched by specially prepared art education surveys. The survey forms (total 100 surveys) supplied to The Public Education Centers were collected carefully back. Total returned survey forms were 83 forms. Analyzed these survey forms demonstrated that Public Education Centers supply important contributions to adult art education. The results of survey performed in this thesis studies analyzed and necessary recommendation were supplied to improve the Public Education Centre?s art education contribution.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adult education, Yetişkin eğitimi, Art education, Sanat eğitimi, Public education, Halk eğitimi, Public education centres, Halk eğitim merkezleri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şirin, A. (2008). Halk eğitim merkezlerinin sanat eğitimi bağlamında yetişkin eğitimindeki yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.