Ceza yargılamasının hukuk mahkemelerini bağlayıcılığı sorunu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Anayasanın 138. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, hukuk hâkimleri, yasama, yürütme ve yargı organları da dahil olmak üzere, diğer organlar karşısında bağımsızdır. Hukuk hâkimlerinin tüm organlara karşı bağımsız olduğunu ortaya koyan bu anayasal hüküm dışında, yine bazı kanunlarda da bu konuyla ilgili bazı hükümlere yer verilmiştir. İşte bu kanuni düzenlemeler nedeniyle, hukuk hâkimleri kural olarak, ceza soruşturmaları ve ceza yargılamaları karşısında da bağımsızdır. Dolayısıyla, bir hukuk davasıyla bağlantılı olan bir ceza soruşturması veya yargılaması sırasında elde edilen deliller ya da verilen kararlar, kural olarak hukuk davalarını etkilemez. Hukuk hâkiminin, hukuk davasıyla bağlantılı olan bir ceza soruşturması veya yargılamasını, hukuk davası için, bekletici mesele yapmasına da gerek yoktur. Ancak, her ne kadar hukuk hâkimi kural olarak, ceza yargısı karşısında bağımsız ise de, hukuk hâkiminin bağımsızlığını düzenleyen kanuni hükümlerin doktrindeki yazarlar ve Yüksek Mahkemece yorumlanması sonucunda, hukuk hâkiminin bazı hallerde, ceza yargısı karşısında bağımsız olmadığı, bir ceza soruşturması veya yargılaması sırasında elde edilen delillerin ya da verilen kararların bazı hallerde hukuk davasını etkileyebileceği, yine hukuk hâkiminin, hukuk davası ile bağlantılı olan bir ceza soruşturması ya da yargılamasını, hukuk davası için bekletici mesele yapması gerektiği kabul edilmiştir.
As it is clearly stated in the 138th article of constitution, law judges are independent against other institutions including legislation, execution and judgement institutions. Except for this constitutional provision revealing that law judges are independent against all the institutions, some provisions are included even in some other laws. Due to this legal regulations, law judges are independent against criminal investigations and criminal procedure as a rule. Hence, evidences reached or decisions made during the process for criminal investigations and criminal procedure binding a civil suit don?t influence civil suits as a rule. There is no need for a law judge to make criminal investigations and criminal procedure binding a civil suit, a prejudicial issue for a civil suit. But, although a law judge is independent against criminal procedure as a rule, as a result of interpretation of writers in doctrine and high court about legal provisions regulating the independence of the law judge, it is accepted that in some situations, a law judge is not independent against criminal procedure, evidences reached or decisions made during a criminal investigation and criminal procedure could affect the civil suit, a law judge must consider a criminal investigation or criminal procedure binding a civil suit as a prejudial issue.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ceza Hukuku, Criminal Law, Ceza yargılaması, Criminal procedure

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koçak, H. (2009). Ceza yargılamasının hukuk mahkemelerini bağlayıcılığı sorunu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.