Kamu Yöneti̇mi̇ni̇n Yeni̇den Yapılandırılmasında Uluslararası Eği̇li̇mler ve Alman Ti̇pi̇ Reform Strateji̇si̇

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011 Mayıs

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son zamanlarda dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Söz konusu değişim ve dönüşüm sürecinin etkilerini kamu yönetimi alanında da görmek mümkündür. Mevcut sorunlarını aşamayan kamu yönetimi sistemleri, küreselleşmenin ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin tetiklediği değişim ve dönüşüm süreci sonunda yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunları çözmek ve gelişmelere ayak uydurmak amacıyla yönetim sisteminde reform yapmak bir yandan ihtiyaç diğer yandan da zorunluluk haline gelmektedir. Söz konusu durum Alman kamu yönetimi sistemi için de geçerlidir. Bu noktadan hareketle Alman kamu yönetiminde de çeşitli reform çabaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 1980’lerden itibaren başlayarak günümüze kadar gerçekleştirilen reform çabaları incelenmiş daha sonra Alman Tipi kamu yönetimi reformları üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Recently, the world experienced a rapid process of change and transformation. Effects of this change and transformation process can also be seen in the field of public administration. Public administration systems, with their existing problems in managing their existing problems, come across new challenges triggered by such reasons as globalization and developments in information technology, among others. In order to deal with new developments and change and their consequences as well as the shortcomings in public administration systems, it has become a necessity to reform public administration systems at both national and local levels. Reform and restructuring in German public administration system have also been a long awaited issue. In recent years, a new wave of reforms has been sweeping the German administrative system. In this study, the reform efforts beginning from 1980’s up to now are examined; then focus of the German Type public management reforms.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alman Kamu Yönetimi, Reform, Yeni Kamu Yönetimi, German Public Administration, New Public Management

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

1

Künye

Temizel, H., (2011). Kamu Yöneti̇mi̇ni̇n Yeni̇den Yapılandırılmasında Uluslararası Eği̇li̇mler ve Alman Ti̇pi̇ Reform Strateji̇si̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (1), 97-106.