Travma sonrası kafa kemiğinde nekrotik yara ilişkili kronik osteomyelit: Olgu sunumu

dc.contributor.authorSümer, Şua
dc.contributor.authorKarameşe, Mehtap
dc.contributor.authorKöktekir, Ender
dc.contributor.authorUral, Onur
dc.date.accessioned2020-03-26T18:33:54Z
dc.date.available2020-03-26T18:33:54Z
dc.date.issued2013
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractOtuziki yaşında erkek hasta acil servise sağ temporoparietal alanda 4x11 cm doku defekti ile getirildi. Beyin tomografisinde sağ parietal alanda doku defekti görüldü fakat kemik doku bütünlüğü korunmaktaydı. Kraniyal kemiklerin korunması amacıyla serbest flep operasyonu yapıldı. Hastaneden taburcu olduktan 2 ay sonra nekrotik görünümde kirli akıntılı yara ile başvurdu. Tomografide temporoparietal alanda kemik defekti görüldü. Ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. İlk aşamada nekrotik dokular debride edilerek granülasyon dokusu oluşumu için hasta izlendi. Doku ve kemik kültüründe Pseudomonas aeruginosa üremesi saptandı. Patoloji sonuçları kronik osteomiyelit ile uyumlu geldi. Granülasyon dokusu gelişiminden sonra skalpten rotasyon flebi yapıldı. Hastanın antibiyotik tedavisi 6 haftaya tamamlandı. Altı hafta sonrasında 3 boyutlu tomografi görüntülemelerinde osteoblastik aktivite ve kemik oluşumu görüldü.en_US
dc.description.abstractA 32-year-old male came to the emergency room with a crescentric 4x11 cm tissue defect at the right temporo-parietal region. Brain tomography showed a tissue defect in the right parietal region but bone integrity was preserved. A free flap procedure was performed to protect the cranial bones. Two months after discharge from the hospital, he presented with a draining dirty wound that appeared necrotic. Computed tomography showed a bone defect in the temporoparietal area. Empiric antibiotic treatment was initiated. The necrotic tissues were debrided as a first step and the patient was followed for granulation tissue development. Pseudomonas aeruginosa was identified from soft tissue and bone samples. Pathology results were consistent with chronic osteomyelitis. A rotation flap from the scalp was prepared after granulation tissue development. The patient's antibiotic treatment was completed in 6 weeks. After 6 weeks, three dimensional computed tomography showed osteoblastic activity and bone formation. J Microbiol Infect Dis 2013;3(4)en_US
dc.identifier.endpage221en_US
dc.identifier.issn2146-3158en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage218en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNNU16UTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/28986
dc.identifier.volume3en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofJournal of Microbiology and Infectious Diseasesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.titleTravma sonrası kafa kemiğinde nekrotik yara ilişkili kronik osteomyelit: Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeChronic osteomyelitis of skull associated with necrotic injury after trauma: A case reporten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar