Isparta ilindeki alabalık (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) işletmelerinde kullanılan karma yemlerin analizi üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada; Isparta İlinde faaliyet gösteren ve kapasitesi 10 ton/yıl veya üzerinde olan işletmelerden onbeş tanesinde kullanılan karma yemlerin kimyasal analizi yapılmıştır. Bu ama amaçla işletmelere gidilmiş tesadüfii olarak karma yem numuneleri ve bunlara ait etiketler alınmıştır. Yem örneklerinde ham yağ, ham kül, ham selüloz, ham protein, kuru madde miktarları laboratuarda analiz edilmiş, nitrojensiz öz madde ve organik madde miktarları çıkan analiz sonuçlarından hesaplama yoluyla bulunmuştur. İşletmelerin kullandıkları yemlerin kimyasal analiz sonuçları ile etiket beyanları karşılaştırılmış ve sonuçta, Isparta'daki alabalık işletmelerinin kullanmış oldukları karma yemlerin analiz sonuçları ile etiket bilgilerinin uyumlu olduğu saptanmıştır.
In this study, have been went to different 15 salmon farms, which shows activity in Isparta province and their capacity is 10 or over, compound feed samples and their label have been took coincidental. Crude fat, crude protein, crude ash, crude cellulose, and dry matter amounts of feed samples have been analysed in laboratory. Their nitrogen-free extract and organic matter amounts have been calculated by results of these analysis results. Chemical analysis results of feed, which using by farms, have been compared with their label record. Consequently, analysis results of compound feeds, which using by salmon farms in Isparta province compatible with their label record have been determined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alabalık işletmesi, Karma yem, Kimyasal analiz, Isparta, Salmon farm, Compound feed, Chemical analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bostan, H. (2008). Isparta ilindeki alabalık (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) işletmelerinde kullanılan karma yemlerin analizi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.