Maskeli hipertansiyonlu hastalarda homosistein düzeyleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Metiyonin ürünü olan homosistein aminoasidinin yüksekliği endotel hasarına neden olmakta ve ateroskleroz etyopatogenezinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek homosistein düzeylerinin yüksek kan basıncına neden olduğu literatürde birçok çalışma ile gösterilmektedir. Klinik olarak genelde bulgu vermeyen, ambulatuar kan basıncı takibi ile tanısı konulan ve uzun vadede hipertansiyon gelişimine yol açan maskeli hipertansiyon hastalarında da homosisteinin rolünü araştırmayı amaçladık. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Polikliniği' ne ve Meram Eğitim Araştırma Hastanesi Uyku Polikliniğine başvuran hastalar çalışmaya alındı. Aşikar hipertansiyonu olan, normal kan basıncına sahip hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil olan hastalara 24 saaatlik ambulatuar kan basıncı ölçümleri yapıldı. Demografik bilgilerin kaydı yanı sıra hastalardan açlık sabah venöz kanı alınarak homosistein düzeyleri floresan detektörlü HPLC sistemi kullanılarak ölçüldü. Çalışmaya katılan normal kan basıncına sahip bireylerden (n:67) 24 saatlik kan basıncını takiben 30 katılımcıda maskeli hipertansiyon saptandı. Maskeli hipertansiyon için kriter olarak ilk ölçümde normal kan basıncı ölçülen bireylerde 24 saatlik takibinde ortalama kan basıncı 135/85 mmHg üzerinde olan hastalar maskeli hipertansiyon olarak kabul edildi. Homosistein analizleri sonucunda maskeli hipertansiyon hastalarında kontrole göre bir farklılık rastlanmazken aşikar hipertansiyonlu hastalarla kontrol grubu arasındaki farkın önemli olduğu gözlemlendi. Sonuç olarak aşikar herhangi bir sağlık problemi olmayan ama maskeli hipertansiyonu olan hastalarda homosistein düzeylerinin artmış kan basıncı üzerine önemli bir etkisi olmadığını düşünmekteyiz.
High levels of homocysteine amino acid, which is the product of metionin, causes endotel damage and plays a critical role in atherosclerosis etiopathogenesis. It is shown in many studies in the literature that high homocysteine levels causes high blood pressure. In this study, we aim to investigate the role of homocysteine in the patients with masked hypertensions which lead to development of hypertension in the long run and those with the diagnosis that ambulatuar blood pressure should be monitored. Study subjects included those applied to the Department of Cardiology in Meram Medical Faculty at Selçuk University and to the Sleep Polyclinic in Meram Education and Research Hospital. Subjects with obvious hypertension and normal blood pressure were included in the study. Twenty-four hours ambulatory blood pressure measurements of the subjects in the study group were observed. In addition to registering demographic data, we measured homocysteine levels of the subjects by by using HPLC system with fluorescent detector. Out of the subjects with normal blood pressure (n: 67), 30 subjects were determined to have masked hypertension following 24 hours blood pressure monitoring. As a masked hypertension criterion in the initial measurements of the subjects whose blood pressure was measured, those having average blood pressure of over either 135 mmHg in systolic, or 85 mmHg in diastolic, in 24 hrs monitoring were determined to have masked hypertension. In the analysis of homocysteine, it was observed that while there was no difference between the control group and patients with masked hypertension. There was a significant difference between the control group and patients with obvious hypertension. Patients with high blood pressure showed higher homocysteine levels. As a result, we have reached the opinion that in the patients with no obvious health problems but masked hypertension, homocysteine levels do not have any significant effect upon high blood levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ateroskleroz, Atherosclerosis, Hipertansiyon, Hypertension, Homosistein, Homocysteine

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yücel, K. (2010). Maskeli hipertansiyonlu hastalarda homosistein düzeyleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.