Güzeloluk Köyü ve çevresinin (Erdemli/Mersin) etnobotanik özellikleri

Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Akdeniz Bölgesi'nin Mersin ili Erdemli ilçesi Güzeloluk Köyü'nde yapılan etnobotanik bir araştırmadır. Yapılan çalışmada 39 familya ve 77 cinse ait 92 bitkisel materyal toplanmıştır. Bunlardan 26 tanesi kültür bitkisidir. Yörede bulunan 8 büyük familya sırasıyla şöyledir; Liliaceae (8), Rosaceae (8), Lamiaceae (6), Asteraceae (4), Brassicaceae (4), Fabaceae (4), Poaceae (4) ve Solanaceae (4) yöreden toplanan, gıda, tedavi ve değişik amaçlar için kullanılan 92 bitkisel materyal teşhisleri yapıldıktan sonra familyalarına göre alfabetik olarak sıralanmış, kullanılan kısımlar, kullanım amaç ve şekilleri üzerinde etnobotanik kullanım alanları tespit edilmiştir.
This study is related to etnobotany work performed at Güzeloluk village of Erdemli district of Mersin province of Mediterrranien Region. In the performed study, 92 plant materials have been collected relevant in 39 families and 77 genus. 26 of them were culture plants. The eight big families existed in the region are so, respectively; Liliaceae (8), Rosaceae (8), Lamiaceae (6), Asteraceae (4), Brassicaceae (4), Fabaceae (4), Poaceae (4) and Solanaceae (4). After were the diagnosis of foodstuffs collected from the region, the plant materials used for different aims. They were arrenged in alphabetical order according to the families and their ethnobotanical utilization frelds were determined according to their intended use and usage types.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Botanik, Botany, Etnobotanik, Güzeloluk Köyü, Erdemli, Ethnobotany, Güzeloluk Village

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Saday, H. (2009). Güzeloluk Köyü ve çevresinin (Erdemli/Mersin) etnobotanik özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.