Beş Seneli?k Umur-u Baytari?ye Programı" Üzeri?ne Bir I?nceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özet: Hayvancılık, tüm dünyada , ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olarak kabul edilmektedir. Özellikle savaş koşullarında daha önemli hale gelen salgın hastalıklar nedeniyle , Kurtuluş Savaşı sırasında veteriner hekimlik hizmetleri , 14 Haziran 192D'de Ankara'da kurulan "umnr-u Baytar iye Dairesi" tarafından rü ü ş r. Cumhuriyetin ilan ından sonra , 1923 yılında toplanan izmir Iktisat Kongresinde alınan kararların çerçe vesinde , veteriner hekimliği hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla, 1924 yılında Sene lik UmQr-U Baytariye Pr mı hazırlanmıştır. Programda belirlenen amaçlar arasında hayvan ırkıarının ıslahı ve ğ a ı l rı verimlerinin arttırılması ürünlerinin değerlendirilmesi park , pazar, pana yır v e benzeri yerlerde üreticiyi özendirici ortam ı l salgın hastalıkların önlenmesi , yeterli ve yetenekli eleman il gibi konular b
Livestock. all over the world. need to be developed at nationallevel is considered as a strategic seeter. Especially due to epidemic diseases which becomes more important in war conditions, veterinary medicine service was conducted by "UmOr-u Baytarlye Department" which was established 14 June 1920 in Ankara . during the War of Independence. After the deCıaration of the Republic , ızmir Economy Congress was collected in 1923. As a part of decisions taken in this Congress in the framework of veterinary services with the aim of the reorganization , "Five Year Program for Veterinary Service s" was prepared in 1924. Specified in the program between objecti ves , improvement of animal breeds and reproduction , yield enhancement of the product to evaluate, parks , markets, fairs and other places to encouraging manufacturers to create environment, epidemic disease prevention , adequate and competent staffto bring up issues such as are available.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veteriner Hizmetleri, Veteriner İşleri, Program, Veterinary Services, Veterinary Affairs

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

1-2

Künye

Gürler, A. M., (2009). Beş Seneli̇k Umur-u Baytari̇ye Programı" Üzeri̇ne Bir İnceleme. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 25 (1-2), 9-13.