Uluslararası denetim standartlarına (ISA's) göre Türkiye'de denetim ortamı ve kurumsal yönetim uygulamaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-12-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uluslararası finansal kriz ve skandalların arkasında yatan önemli sebeplerden birisi uygulanan kurumsal yönetim politikalarının yetersizliği ve şirket finansal tablolarında görülen yolsuzluklardır. Şirketlerin yönetim ve denetimi konusunda şeffaflık, hesap verebilirlilik, sorumluluk ve adaletlilik gibi kavramların tümünü içine alacak şekilde ifade edilen kurumsal yönetim politikalarının doğru ve güvenilir bir şekilde uygulanması tek başına mümkün değildir. Bu ilkelerin yerine getirilmesinde denetim uygulamalarının başarısı da önemli bir faktördür. Kurumsal yönetim ve denetim arasında yapılan bu işbirliği ile birlikte yaşanabilecek finansal kriz ve muhasebe skandallarının da önüne geçebilmenin en etkin yolu sağlanmış olacaktır. Bu çalışmadaki amaç, Uluslararası Denetim Standartları (ISA's) ve kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak Türkiye'de yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi, Türkiye deki denetim ortamının Uluslararası Denetim Standartları (ISA's) uygulaması açısından ele alınması ve iki uygulamanın birbirleriyle olan ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunmaktır.
One of the important resons of international financial crisis and scandals is inadequate corporate governance policies and improprieties in the company?s financial tables. Corporate governance policies which includes the terms of transparency, accountability, responsibility and farness about the implemented on their own. The success of auditing practices is an important factor in the implementation of these principles. By the cooperationof corporate governance and auditing, possible financial crisis and accounting scandals can be prevented efficiently. The objectives of this study are to evaluate the regulations about ISA?s and the principles of corporate governance in Turkey, investigate the auditing environment in Turkey in tems of ISA?s and assess the relations of these two practices.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

International standarts, Uluslararası standartlar, Denetim standartları, Auditing standards, Finansal tablolar, Financial tables, Kurumsal yönetim, Corporate governance, International accounting standarts, Uluslararası muhasebe standartları, International accounting, Uluslararası muhasebe, Accounting audit, Muhasebe denetimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güler, E. (2010). Uluslararası denetim standartlarına (ISA's) göre Türkiye'de denetim ortamı ve kurumsal yönetim uygulamaları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.